Laudati pe Domnul...
Autor: Dan Viorica
Album: Raze de lumina
Categorie: Lauda si inchinare
LAUDATI PE DOMNUL!


Daţ-I toată slava ce I se cuvine Numelui Lui,
Vestiţi Evanghelia până la marginile pământului.
Fiţi poporul, ce-n jertfa pe cruce l-a răscumpărat.
Daţi slava, care I se cuvinte, marelui Împărat.

Nu uitaţi nici una dintre binefacerile Lui.
Tot ce-avem, sunt binecuvântările harului.
Da-ţi ascultare, cinstiţi-L în toate pe Domnul,
El a lăsat din iubire, să curgă peste noi harul,

Ca să strălucească în noi Lumina Lui Hristos,
Lăsaţi neprihănirea, să lucreze cu etern folos.
Duşmanii noştrii, din toată inima să-i iertăm,
Pe cei ce ne blastămă, să-i binecuvântăm.

Să facem bine, celor ce ne urăsc şi batjocoresc.
Să ne rugăm, pentru cei care ne prigonesc,
Să lăsăm, să înflorească iubirea cu iertare,
Să preţuim din plin a Lui Isus binecuvântare.

Vestiţi minunile Domnului făcute în noi,
Cum a umplut de bunătate sufletele goi,
Cum a-ntins mâna cu dărnicie-n nevoi,
Cum dragostea Sa şi mila au curs şuvoi.

Lăudaţi pe Domnul pentru rodul bogat,
Lăudaţi-L, căci dragostea în El am aflat,
Pentru că nu mai suntem robi ai păcatului,
Daţi Cinstea ce I se cuvine Împăratului!

„Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!"
Să se audă Lauda... pe întreg pământul.
Mari şi minunate sunt lucrările Lui.
Daţi Slavă... şi Mărire Domnului!
Amin

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/26704/laudati-pe-domnul