Milă ai de mine Doamne (Psalmul 51)
Autor: Traian Dorz
Album: Cântările Psalmilor
Categorie: Diverse
1. Milă ai de mine, Doamne, după bunătatea Ta
După marea Ta-ndurare șterge fărdelegea mea!
Spală-mi cu desăvârșire multele-mi nelegiuiri,
Curăță-mă de păcatul care nu-mi dă liniștiri!

2. Că-mi cunosc și știu prea bine toată fărdelegea-mi grea,
Și păcatul meu stă, Doamne, necurmat-naintea mea.
Numai contra Ta, o, Doamne, numai Ție Ți-am greșit
Și-naintea Ta, Stăpâne, ce e rău am făptuit.

3. Astfel că în hotărârea-Ți vei fi drept când vei lucra,
Și vei fi fără de vină Doamne-n judecata Ta
Iată că născut sunt, Doamne, în nelegiuirea grea,
Și-n păcat adânc de moarte mi-a dat viață maica mea.

4. Dar Tu ceri ca adevărul în adâncul meu să-l țin,
Fă să stea înțelepciunea  înăuntrul meu deplin!
Curățește-mă cu isop și-al meu duh va fi sfințit,
Spală-mă și ca zăpada, Doamne, fi-voi mai albit!

5. Fă-mă, Tu, s-aud de-a pururi bucurii și veselii,
Și-atunci oasele-mi zdrobite se vor bucura-n vecii!
O, întoarce-Ți, Tu, privirea de la multul meu păcat,
Șterge-mi toată fărdelegea, Doamne, și voi fi curat!

6. Inimă curată-n mine, Domnul meu, zidește Tu,
Și-un duh nou, un duh statornic, Doamne-n inimă-mi adu!
Nu mă lepăda Preasfinte de la Fața Ta nicicând,
Și să nu iei de la mine, Doamne Duhul Tău cel Sfânt!

7. Bucuria mântuirii dăruiește-mi-o Tu iar,
Sprijinește-mă cu Duhul îndurării plin de har!
Atunci învăța-Ți voi calea pe-acei care nu vor ști,
Vor întoarce păcătoșii și la Tine vor veni.

8. Dumnezeul meu, o șterge-mi vina sângelui vărsat,
Și-a mea limbă lăuda-va îndurarea-Ți ne-ncetat.
Doamne, buzele-mi deschide-mi, căci eu cât voi mai trăi,
Numai slava Ta, o, Doamne slava Ta o voi vesti!

9. O, dacă-ai fi vrut Tu jertfe, câte jertfe ți-aș fi dat,
Însă arderile jertfei Doamne, Tu le-ai lepădat.
Jertfa ce-o iubește Domnul, este duhul cel zdrobit,
Dumnezeul meu, acesta nicicând n-ai disprețuit.

10. Doamne, spre Sion îți varsă binefacerile-Ți mari,
Pe Ierusalim zidește-l ‘nalță-i Doamne ziduri tari!
Atunci jertfe ne-ntinate vei primi așa cum vrei,
Și-atunci, Doamne, vor aduce pe altarul Tău viței!
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/cantece/230439/mila-ai-de-mine-doamne-psalmul-51