Unul pentru cei mulți!...
Autor: mmoldovan pavel
Album: fara album
Categorie: Diverse
Unul pentru cei mulți! ...


Sosit pe-acest pământ rugos
Să iei păcatele-omenirii
Tu Salvatorul, Tu Hristos
Înduri urmările venirii

Lumea s-a cam depărtat
De tot ce-nseamnă Dumnezeu
Iar omu-i prea infatuat
Neascultând Cuvântul Său

S-a pus slugă pentr-un ban
Și-i roabă lumea azi mândriei
Împrumutate de Satan
Minciuni în locul bucuriei

Isus tu n-aveai frumusețe
Atenția s-o-ndrepți spre Tine
Ci să îndrepți a noastră fire
Spre umilință și iubire

Învățător controversat
De cărturari și farisei
Adesea i-ai admonestat
Gustând și moartea pentru ei

Când Dumnezeu te-a delegat
Jertfă umană la păcat
Miel pe-Altar sacrificat
Să scape omul din păcat

Fiind contestat adeseori
De preoți și învățători
Ce te voiau crucificat
Tu Mielul Sfânt și nepătat

Mureai pentru păcatul meu
Și pentru păcatele lumii
Slăvit Fiu Om și Dumnezeu
Care-nfierai falsul minciunii

Blândețea Ta atât de mare
Îndeamnă lumea la salvare
N-ai folosit marea-ți putere
S-aduci la oameni mângâiere

Câțiva pescari neânvățați
Adeseori înfometați
Dar oameni simpli și curați
Le-ai dat ca sarcină-ntr-o zi

Mulțimi de oameni a hrăni
Trei pâini aveau a împărți
Cănd cu cinci pești hrănit-ai mii

Și pumnu-acesta de pescari
A umilit pe cărturari
Pe preoți și pe cei cu școală
Și-au vindecat pe mulți de boală

Cerând Doamne-n Numele Tău
Îi vindeca chiar Dumnezeu
Ei cunoșteau tot ce le-ai dat
Ce au văzut și-au învățat.

Duhul Sfânt îi întărea
Să ducă-n lumea asta rea
Isus învățătura Ta
Cu toată lumina sa.

Căci înainte-ați pus sămânța
Mai presus de toată știința
Puterea-nvățăturii Tale
A pus o lume în mișcare.

Când ucenicii se-ntrebau
Care din ei ar fi mai mare
Faptele-n sine arătau
Când Tu spălai a lor picioare

I-a dat lui Petru, Tatăl cunoștință
Despre curata Ta ființă
Când întrebai
”-Cine ziceți că sunt Eu? ...

Petru-a răspuns:
-Tu ești Hristosul Fiul Lui Dumnezeu”! ! ...
Și totuși iată că-ntr-o zi
Când cu trup și sângele spuneai
Că-i vei hrăni să aibă viață

Te-au părăsit dicipoli mii
Cuprinși fiind de dezgust și greață
Te-au condamnat atunci pe față
Simbolul trupul Tău”mâncare”
Și al Tău sânge ”băutură„”

Le-nțelelegeau ca atare
Fiind indignați peste măsură
Sămânța pusă-n bun ogor
Adus-sa mulți în locul lor

Și va cuprinde tot pământul
Pân să se lase asfințitul! ! ! ...
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/230117/unul-pentru-cei-multi