Ascultă ce Dumnezeu îți vorbește
Autor: Alex Prodan
Album: Cu Tine
Categorie: Trezire si veghere
Ascultă ce îți vorbește Dumnezeu,
Ascultă căci e spre folosul tău!
Ascultă căci înaintea Lui vei sta,
Și odată socoteală vei da.

Ascultă căci ție îți vorbește,
Și Domnul te lămurește,
Nu te lasă încurcat,
Ca să nu ști pe ce cale ai apucat.

Păzește-ți inima mai mult ca ori când,
Așa spune Duhul Sfânt!
Păzește-te ca Templu în care locuiesc să fie curat,
Să nu fie cu lucrurile din lume amestecat.

Adu-ți aminte cum te-am curățit,
Și haine noi Eu ți-am dăruit,
De ce nu este inul tău curat,
Și se vede cânte o pată care nu s-a curățat.

Ascultă ce îți vorbește Dumnezeu,
Ascultă căci e spre folosul tău!
Pune la inimă ce Domnul ți-a vorbit,
Ca să poți fi mântuit.

Ascultă ce vorbește Cel Preaînalt:
Cu multe legături străine te-ai încurcat,
Și ai vrea și cu lumea și cu Dumnezeu,
Dar oare așa scrie în Cuvântul Meu?

Nu am spus Eu căci nimic întinat nu va intra,
La masă în Împărăția Mea!
Tu crezi căci te poți juca,
Să fi și cu lumea și cu Dumnezeu acuma.

Ascultă ce îți vorbește Dumnezeu,
Căci este spre binele tău,
Nu arunca la spate ce ai auzit,
Ca să fi odată mântuit.

Ascultă ce spune Duhul Sfânt:
Iată Eu vin curând!
Și răsplata Mea o voi da,
La fiecare după fapta sa.

Cuvântul Meu este adevărat,
Și niciodată El nu s-a schimbat,
Nu face Biblia după placul tău,
Și lasă-l așa cum a poruncit Dumnezeu.

Spune ce Eu te-am învățat,
Și nu căuta să fi un tâlmaci!
Nu tălmăci când la fața omului privești,
Și Cuvântul Meu atuncea îl sucești.

Eu sunt Cel ce sunt,
Și mă cunoști căci te-am chemat mai demult,
La fiecare dintr-e voi o slujbă am lăsat,
Ca trupul Meu să fie închegat.

Ascultă ce îți vorbește Dumnezeu,
Ascultă ce spune Fiul Său!
Pune la inimă ce ai auzit,
Căci doar așa vei fi mântuit.

Podoaba este sfințenia Mea,
Și tu știi lucrul acesta,
Dar vasul tău nu este curat,
De ce întinezi Templul Meu cel minunat?

O popor de legământ,
Trezește-te căci Eu vin curând!
Treziți-vă la o viață nouă,
Și sfințenia să fie a voastră haină.

Nu alergați după lucrurile care se duc,
Căci v-or pieri în focul care le va face scrum,
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu,
Căci Eu știu de ce duci lipsă în jurul tău.

Dar mai presus după tot ce ți-am vorbit,
Mă îndrept către tine popor iubit!
Pentru a sta la sfat cu ființa ta,
Să înțelegi lucrurile de acuma.

Eu sunt și nu m-am schimbat,
Eu sunt Alfa și Omega care te-am creat,
Eu nu doresc ca tu să mergi la pierzare,
De aceia ascultă glasul Celui din zare.

Către voi mă îndrept prima dată,
Către voi ce v-am ales odată!
Către voi căpeteni peste popor,
M-am coborât la sfat cu voi pe acest ogor.

O turmă Eu la fiecare v-am dat,
Și cu sângele Meu am răscumpărat,
Cu ce drept călcați voi în picioare,
Legile Mele pe care vi le-am dat sub soare.

De ce turma Mea nu e păzită,
De ce e slabă și amarâtă!
De de turma Mea s-a împrăștiat,
Oare nu v-am spus Eu să le pașteți cu drag?

Ascultă ce iti vorbește Dumnezeu,
Ascultă căci e pentru sufletul tău,
Pune la inimă ce ai auzit,
Ca să fi în Rai răpit.

O păstori treziți-vă odată,
Voi nu vedeți cum turma Mea se îneacă!
În plăcerile și dorințele care o cuprind,
De ce lăsați lumea să intre căci nu asta v-am poruncit.

Eu sun Domnul și nu mă voi schimba,
Pașteți turma cum trebuie până Eu mă voi arăta,
Să puteți să primiți o răsplată,
Cununa pentru care alergați aicia o viață.

Ascultă ce spune Dumnezeu,
E spre folosul tău!
Nu respinge ce ai auzit,
Domnul te vrea mântuit.

Da m-am coborât la sfat cu fiecare,
Și pe toți va cunosc de la mic la mare,
Către tine turmă glasul Meu se îndreaptă,
Ascultă căci stau la sfat cu tine încă o dată.

Ce sunt aceste haine murdare,
Cu care veniți la închinare!
Oare nu în smerenie trebuie un credincios să fie îmbrăcat,
Când vine înintea Mea și cere să îl ascult cu drag.

Dar mai presus de ce vă înconjoară,
Haina de pe voi este murdară,
De ce nu a-ți vegheat,
Și cu păcatul v-ați încurcat.

Unii cu haina zdrențuită,
Alții cu haina mânjită!
O adunceți-vă aminte cu Eu v-am spălat,
Și de păcat v-am curățat.

Toți sunteți sub privirea Mea,
Și nu vă puteți ascunde nici măcar inima,
Mă cereți să vin în ajutor degrabă,
Dar ascultă ce spune Duhul Sfânt încă o dată.

Da-ți mâna de pace înaintea Mea,
Și nu ține ură și mânie în inima ta!
Iubiți-vă așa cum Eu v-am iubit,
Ca să cunoașteți căci sunteți mântuiți.

Băgați bine de seamă și întoaceți-vă la Dumnezeu,
Scurtă este vremea și vine Fiul Său,
Și dacă problema într-e voi nu a-ți rezolvat,
Credeți căci de aicia o să fiți luați?

Treziți-vă până nu e prea târziu,
Și împliniți ceea ce Eu v-am poruncit!
Iubiți-vă unii pe alții și nu mai păcatuiți,
Ca să fiți mântuiți.

O popor din așteptare,
Vântul suflă fără încetare,
Cheamă-mă și lucruri mari îți voi vești,
Lucruri pe care nu le știi.

La sfat cu tine m-am coborât,
Ca să îți spun căci nu mai e mult!
Trezește-te și veghează,
Căci nu ști clipa când vin să vă iau acasă.

Tu încă nu ești pregătit,
Ca înaintea Tatălui să fi răpit,
Aacultă-mă și treziți-vă din amorțeală,
Eu vin curând din slavă.

Până atuncea ascultați Cuvântul Meu,
Și pregățiți-vă pentru Cerul Meu!
Nu iubiți lumea ce vă înconjoară,
Și treziți-vă degrabă.

Este momentul pentru fiecare,
Să își facă o cercetare,
Dacă în clipa aceasta aș veni,
Tu vei pleca cu Mine în veșnicii?

Tu știi căci nu ești pregătit,
Să te întâlnești cu Cel Sfânt!
Încă nu ai o pocăință curată,
Cum cere Tatăl din slavă.

Este momentul cel mare,
Să te trezești popor sub soare,
Da este momentul când Eu te sfătuiesc,
Căci vreau să te răpesc.

Zidiți altare în continuare,
Și fiți pregătiți sub soare!
Iată Eu vin curând,
După tine cum ți-am promis.

Amin
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/228901/asculta-ce-dumnezeu-iti-vorbeste