Iubirea Domnului e viață!
Autor: Florența Sărmășan
Album: Cred în Tine cu tărie!
Categorie: Zidire spirituala
Iubirea Domnului e viață!


Iubirea Domnului, e viață
E tot ce ne putem dori,
Vom sta odată, față în față
Ne va ierta sau osândi.

Iubirea Lui e hrana vie
Ce satură sufletul nost,
Din ceruri El are să vie
Să deie vieții noastre, rost.

Nici greutățile ce vin
Nu ne doboară, căci luptăm
Căci tot ce va urma, noi știm
Și știm, cu să ne apărăm.

Isus, mesajul ne-a transmis
Pe drumul bun să apucăm,
Cu toți vom fi în Paradis
Dacă pe calea Lui, urmăm.

Noi bine știm ce ne așteaptă
Și tot ce avem de făcut,
Să ținem calea Lui cea dreaptă
Căci totul, ne e cunoscut.

În noi să fie pace sfântă,
Iubire multă, să avem
Și-n ceruri unde îngeri cântă
O să ajungem, dacă vrem.

Ce Duhul Sfânt ne-a învățat
Să nu uităm deloc, nicicând,
Cu dragoste ne-a înconjurat
Ni-e sprijin, pe acest pământ,

El ne conduce, ne învață,
Pe calea dreaptă să pornim,
Pe Domnul să-L vedem la față
La ceruri când o să suim.

E un mister tot ce va fi
Pentru acei care nu știu,
Pentru acei ce-or rătăci
Prin valea morții, prin pustiu,

Dar cei ce-n Isus au crezut
Sunt plini de pace și speranță,
Nimic nu li-e necunoscut
Căci au deplină siguranță,

Spre ceruri se vor îndrepta
Cu Cel ce viața și-a jertfit,
Și slavă veșnică-I vor da
Mântuitorului, iubit.

Amin

Câmpia Turzii, 15 ianuarie 2022

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/224402/iubirea-domnului-e-viata