Freamăt pur curat
Autor: Bandi Sebastian Alexandru
Album: Anotimpurile vieții
Categorie: Lauda si inchinare

Freamăt  pur curat   
    
Din Slăvile cerești, înconjurate-n taine
Mireasmă neștiută, parfum îmbietor
Îți lasă gustul veșniciei, în albele haine
Pătrunde-n ființa ta din Sfântul Său decor

Te cercetează-n taină cu atingerea-i ușoară
Parfumul Sfânt, îl simți în jurul tău
Îți dă chemare Sfântă, pentru prima oară
Îți copleșește ființa, prin parfumul său

Alungă întristarea, atinge simțăminte
Îți dă putere, să te ridici atunci când cazi
Primești o râvnă bună, atingere-n cuvinte
Credință absolută, lacrimi pe obraz

Impresionantă stare, pe culmile credinței
Împotrivire, pentru ce e rău în fapte
Desavârșit în totul, pe calea pocăinței
Căci acum cunoaștem, totul doar în parte

Oglindirea slavei, veșnica iubire
Acel desăvârşit, ce trebuie să vie
Înconjurat în totul, de Sfânta nemurire
El e Desavârsitul, El este Viața Vie

Izvor curat de viață, o șansă pentru toți
Dragoste fără hotare, iubire absolută
Sfințește-ne în veci, să fim ai Tăi preoți
Cu simțăminte-n duh, ai tăi robi te salută.

Amin [email protected] comPreluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/220271/freamat-pur-curat