Eliberat de Domnul Isus
Autor: Constantin Sferciuc
Album: Împărățiile interioare
Categorie: Incurajare
Eliberat de Domnul Isus prin cuvânt
Umplut de Duhul Sfânt eu mă avânt
Spre lucrurile ce din cer mi-s date
Lucruri duhovnicești ce duc la libertate.

Aceste lucruri scumpe mă modelează
Și-mi țin vegherea și mintea trează
Le spun și la alții și ei să fie curățiți
Ca prin puterea Duhului să fie sfințiți.

Căci bunătatea Domnului ne sprijinește
El ne veghează și harul Său ne păzește
Înaintea Feței Lui este lumină și grație
Este puterea strălucirii și măreție.

Mulțumim de lumina eliberării
Ce faci să meargă bine puterea lucrării
Ca în locașul Tău cel sfânt, Ava
Să fie podoaba sfințeniei și slava

Mulțumim pentru Domnul Isus
Darul Tău ceresc pentru omenire
Prin El suntem eliberați de fire
El este adevărata noastră iubire

El este frumusețea desăvârșită
Prin sângele de la Golgota înroșită
Această frumusețe cu viața a fost plătită
Și in Domnul Isus a fost descoperită.

Amin 31.07. 2021


Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/218212/eliberat-de-domnul-isus