Ierarhia autorităților
Autor: Marcela Tașca
Album: fara album
Categorie: Diverse

 Vedeți mai jos câteva concluzii:


#originea


      Geneza 1:14-19; 1:24-2:1


- Dumnezeu este Autoritatea Supremă


- El hotărăște locul și poziția fiecăruia


- El apreciază lucrarea Lui


- El face mai întâi planul pentru om, apoi face omul


- El Se îngrijește de om dându-i hrană


- omul este creat parte bărbătească și parte femeiască și ambii trebuie să stăpânească


- soarele să stăpânească ziua


- luna să stăpânească noaptea


- soarele, luna, stelele, să SLUJEASCĂ de luminători


- stăpânirea e legată de slujire


      Coloseni 1:16


- toate stăpânirile au fost făcute prin și pentru Isus


      Romani 13:1-7


- oricine să fie supus stăpânirilor, fără excepție


- stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu


- cine se împotrivește stăpânirilor se împotrivește lui Dumnezeu și își va primi osânda


- în caz că faci bine stăpânirea te laudă


- în caz că nu faci bine stăpânirea te pedepsește


- dregătorii sunt niște SLUJITORI ai lui Dumnezeu


- Dumnezeu a creat stăpânirile pentru binele celor ce sunt sub poziție, nu în poziție


- Dumnezeu i-a dat sabia - autoritatea să judece, să răzbune, să pedepsească pe cel ce face rău


#coruperea


    Isaia 14:12-15


- satana a cazut din cer pe pământ


- satana avea o poziție înaltă în cer


- nu e mulțumit cu poziția sa


- vrea o poziție mai înaltă


- dorința de a se ridica mai sus îl motivează să-și lase poziția


Ce i s-a întâmplat? A fost ridicat mai sus?


A fost pus în poziția inițială?


- Nu


- a căzut mai jos decât era


    Iov 1:6-11


- satana nu e de acord cu felul cum Dumnezeu l-a apreciat pe Iov


- satana nu e de acord cu hotărârea lui Dumnezeu


- satana atacă autoritatea lui Dumnezeu


   Geneza 3


- satana nu-L prezintă pe Dumnezeu ca un Judecător drept


- căderea omului - dorința de a fi mai sus, ca Dumnezeu


Anulează pedeapsa pe care o primesc în urma neascultării responsabilitatea de a stăpâni?


- nu, dar datoria de a stăpâni devine mai grea, pentru că cel care e sub stăpânire nu e mulțumit cu poziția sa


- trebuie să stăpânești peste cineva care nu e mulțumit de felul cum stăpânești


- nemulțumirea cu locul pe care ți l-a dat Dumnezeu


- e o minciună de la satana că în altă parte îți va fi mai bine; când ajungi în poziția la care tânjeai înțelegi că înainte era mai bine


   Romani 1:18-23


- relațiile dintre oameni nu sunt așa cum Dumnezeu le-a intenționat


De ce?


- ei n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor


- ei nu recunosc poziția lui Dumnezeu și poziția lor în raport cu Dumnezeu


- ei nu proslăvesc pe Dumnezeu


Cum se văd?


- s-au fălit că sunt înțelepți


Care e rezultatul?


- au înnebunit


Cum au ajuns?


- tot mai jos


   1 Ioan 2:16


- produsul stăpânirii celui rău și ce ține puterea lui satana sunt:


pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/214884/ierarhia-autoritatilor