Limba română, cămașa mea
Autor: Alexandrina Tulics
Album: Pâine din țăst
Categorie: Copii
Limba română, cămașa mea
Alexandrina Tulics-album Pâine Din Țăst

Cămașa caldă pe-al meu trup,
e vorba românească,
grădină înflorită
din limbă strămoșească.
Adună în miresmi, culoare,
albinele s-o zboare,
cu dulce saț dumnezeiesc
în ger, dar și pe soare.
E doină, rugă înălțată,
și miere binecuvântată;
e leagăn, cântec pentru prunci
în secerat și-n aur-lunci;
e clopot de e ger în țară,
e muget, bucium, plâns de căprioară,
când pomii drepți sunt osândiți
de lupii nesătui tăiați, disprețuiți.
E legământ de vitejie
pentru acel ce în genunchi o cheamă, știe...
E miez de pâine pentru cel flămând,
românul în sughiț plângând.
E cerul ce coboară-n rugăciune,
e sfatul sfânt spre lucruri bune.
E vifor, zimbru, când la poartă,
dușmanii gândurile-și poartă.
E seceră și e secure când fii-haini
o prăduiesc, o fură...
E nai de o iubești; te lasă să îi cânți
de o cinstești cu brațe-vitejie
și doina i-o asculți.

4 februarie 2021-Delafield
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/209950/limba-romana-camasa-mea