Laudă pentru Creator
Autor: Dany Căpătan
Album: Ajuns la cruce
Categorie: Lauda si inchinare
Mă plec în fața Ta, slăvite Tată
Să Te măresc, ești Domn în viața mea.
Îmi dă puteri, ca gura mea să poată,
Să laude mereu lucrarea Ta.

Mă copleșește marea-Ți bunătate,
Cu care zi de zi mă încojori.
Când vin în fața Ta în simplitate,
În cămăruță, lângă mine Te cobori.

Mă prăbușesc la sfintele-Ți picioare,
Și nu mai vreau a cere chiar nimic.
Vreau să plutesc în clipe de-adorare,
Să-Ți laud măreția atât cât sunt de mic.

Și dragostea Ta nu o pot descrie,
Cuvintele mi-ar fi chiar în zadar.
Căci prin Isus, îmi ții ființa vie,
Murind în locul meu sus pe Calvar.

Aceasta este dragostea supremă,
Tu nu cunoști alt mod de-a mă iubi;
Eram sortit pieirii în gheenă
Dar prin iubirea-Ți veșnic voi trăi.

Ești sfânt, sfânt, sfânt! În veci atotputernic!
Și tot ce ai promis, vei împlini.
De laudă și cinste Numele Ți-e vrednic,
Aici în lume, și în veșnicii.

Dany Căpătan
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/207117/lauda-pentru-creator