Din vânturi face îngeri
Autor: Bandi Sebastian Alexandru
Album: Anotimpurile vieții
Categorie: Diverse

Din vânturi face îngeri  

Din vânturi face îngeri, făpturi de lumină,
Slujitori din foc, totu-i cu putință,
Ai încredere în El, cu ascultare deplină
Prin cuvânt și smerenie, ai deplină biruință.

Nu vezi tu omule, că ești înconjurat de bunătate
Iubirea Sa nemărginită, se-arată pentru toți
Ți-au arătat prorocii, chiar El prin a Lui fapte
A luat robia roabă și-a-nviat din morți.

A biruit osânda, moartea a învins
Pe cruce la Golgota, El a îndurat
De greul nost păcat, prin jertfă ne-a convins
Din morți cum eram, ne-a răscumpărat.

A răbdat ocara și cea grea încercare
A sfidat durerea, om neprihănit
Dumnezeu cu lumea, a vrut împăcare
Prin Fiul, Mielul cel Sfânt, Cel Făgăduit.

A scris împăcare, în minte și suflet
Un cuget nou și curat s-a născut
În orice ființă, suflare din lume
Cu Tatăl, prin Fiul, ne-am cunoscut.

Acum, Dumnezeul Veșniciei locuiește în noi
Prin Sângele Său scump, am fost răscumpărați
Nu mai vrem  Doamne, nicicând înapoi
Am fost scriși în carte, la cei numărați.

Amin [email protected] com

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/206184/din-vanturi-face-ingeri