TACEREA
Autor: Anonim
Album: fara album
Categorie: Diverse
Peste ]ntinderea divin[ =i bogat[,
Acolo unde Tat[l, st[ pe tron.
Se a=ternuse o t[cere-n dat[.
C`nd printre }ngerii se-auzi un zvon.

Un glas de Dumnezeu str[b[tu-cerul.
+i r[suna puternic printre ]ngeri!
"Cine va merge s[ salveze om
De la p[cat =i-al lumilor pl[ceri?

Nu vreau ca cerul fără om să fie!
Căci l-am creat atât de minunat
Până când în păcat căzu!... urgie!...
A=a-ncepu-ta lumea de păcat.

Iubesc Eu omul ca pe Fiul meu
Şi vreau s-ajungă iar în nemurire.
Doresc să îl salvez din tot cei greu
Şi să trăiască o viaţă-n fericire!...

O, cât de mare s-a făcut tăcerea!...
Când glasul de Stăpân s-a auzit!
Nimenea, nu scotea o vorbă,
Tot cerul la-ntrebare a amuţit.

Parcă se stinse glasul cel de îngeri
au amuţit din veselia lor,
Cum? Să lăsăm noi slava cea din ceruri?
Să mergem pe pământul morţilor?

Dar dintr-o dată s-a-ntrerupt tăcerea!
Când vocea unui Prinţ s-a auzit
- Iată-mă, Tată vin să-|i ]mplinesc voia
Eu mă supun la planul Tău smerit.

+i dintr-o lini=te deplin[ }ngereasc[
Al sfiin\ilor r[ma=i f[r[ cuvinte,
Ca ]ntr-un cor, din patria cereasc[
R[sun-au, mii de tonuri, contopite!...

- Cum? Tu un Prin\ din sl[vile prea-nalte!
Vrei s[ cobori ]n lumea de p[cat?
Vrei să tr[ie=ti ca muritor ]n toate?
S[ la=i Tu cerul pentru-n vinovat?

Acel ce-ai cheile împărăţiei;
+i slava cerului te ]nconjoar[.
Renun\i la ea? s[ ia-i jugul robiei?
Pentru un om creat odineoar[?
*
Dar mai presus de toată strălucirea
Ce i-a fost dat[-acolo ]n m[rire.
Mai sus de toate, fost-a ascultarea!...
S-a umilit =i-a cobor`t din str[lucire.

IntrIntra-ta cel Nemuritor în moarte!
Povoara omeniri El o poart[.
Necazul, suferin\a, i-a fost frate.
}n toate, El, iubirea şi-o arată.

Adusa Domnul vestea mântuirii
Şi-mparte din mesajul Său divin
El r[sp`nde=te-o rază a iubirii;
La cel ce vrea să fie pelegrin.

Vorbe=te despre ţara ce-a măreaţă
Ce n-are asemănare pe p[m`nt
În viaţa unui om f[r[ speran\[
Care se stinge aici purtat de v`nt.

+i tot vorbind de patria divin[,
Acel ce orbilor le-a dat vedere!
Cobor`-ndat[-n tainica gr[din[.
Rug`ndu-se acolo, cu putere.

Dar cei din frunte ce purtau un nume!
L-au condamnat ne-vinovat la moarte.
"Mai bine-un om pentru o na\iune;
A=a s-a ]nt`mplat, cum scrie-n carte.

Iubitul meu te-ntreabă astăzi Domnul
"N-ai vrea cu El în cer ca să trăieşti?
"N-ai vrea să-l ai şi tu pe Salvatorul?
S[ po\i ajunge-n sl[vile cere=ti?

Întoarce-te acum până se poate,
Predă-\i viaţa, Celui ve=nic sfânt.
Şi vei avea de veşnicie parte,
Cu-Acel ce-a fost o vreme pe pământ..

4-15-2003gl


Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/20536/tacerea