A-nviat şi S-a-nălțat, fie binecuvântat!
Autor: Lucica Boltaşu
Album: Prin Tine sunt ce sunt!
Categorie: Diverse
Ce fericire e să știu,
Că Domnul meu Isus e viu!
Deşi tratat ca un proscris,
El a-mplinit ce a promis,
A fost bătut, a fost scuipat,
Cu spini a fost încoronat,
Pe dealul de la Golgota,
Purtat-a El osânda mea!

Când am bătut piroane, El,
Mielul cel sfânt, Emanuel,
Nu m-a urât, nu a strigat,
Ci pentru mine S-a rugat:
"Iartă-l Tată, că nu ştie,
Planul Tău din veșnicie,
C-am venit să-i iau durerea,
În schimb să-i dau mângâierea!"

La-ntristarea Lui cea mare,
Au apus lună şi soare,
Stelele-au pălit pe rând,
Domnul rugă înălțând,
Când Îl biciuiau romanii:
"Eli Lama Sabactani,
Tată, cu ce Ți-am greşit?
Pentru ce M-ai părăsit?

Dacă este cu putință,
Ia-Mi această suferință,
Depărtează de la mine
Cupa asta de ruşine!"
Dar pe când Isus plângea,
"Facă-se doar voia Ta!"
Spuse El, cu glas sfârşit!
De-odat', timpul s-a oprit,

S-a cutremurat pământul,
Și-a pornit să bată vântul,
Cerul a-nceput a plânge
Și cu apă și cu sânge,
În templu vedem de-odată,
Că perdeaua-i sfâșiată,
Domnu-e poarta de intrare,
La Tronul de Îndurare!

Unsul, Domnul meu Cristos
Și-a dat viața bucuros,
Ca toți cei ce cred să fie,
Sus cu El, în veșnicie.
Fiind rob al ascultării,
A-mplinit planul salvării,
A murit şi-a înviat!
Fie binecuvântat!

Da, Isus Cristos e viu!
Asta-i tot ce vreau să ştiu!
Am nădejdea că-ntr-o zi,
Langă Domnul meu voi fi!
Dacă nu ar fi-nviat,
Aş fi fost un blestemat,
Fără harul mântuirii
Şi sortit pe veci pieirii,

E-o minune şi e mare,
Am crezut, mi-a dat iertare,
Mi-a promis un loc în cer,
Când păși-voi în eter!
Da, Scriptura s-a-mplinit,
Domnul meu nu a murit!
A-nviat şi S-a-nălțat,
Fie binecuvântat!

Din morți El a înviat,
Cristos m-a eliberat,
S-a făcut blestem, ca eu,
Să mă-mpac cu Dumnezeu!
Eu vă spun, Isus e viu,
N-am văzut, dar cred şi ştiu,
Că ce Biblia grăieşte,
Întru totul se-mplinește!

20/04/2020, Barcelona -Lucica Boltasu
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/198958/a-nviat-si-s-a-naltat-fie-binecuvantat