Despre comunicare
Autor: Repalov Veaceslav
Album: fara album
Categorie: Diverse

 

Dumnezeu ne vorbește într-o limbă clară, omenească, pe care o putem înțelege! De asemenea și noi trebuie să-i învățăm pe oameni adevărul din Biblie, într-o limbă clară, omenească, pe care ei o pot înțelege! În unele cazuri, când învățăm pe oameni adevărul din Biblie, trebuie să respectăm toate regulile gramatice, ca să ne înțeleagă persoanele, pe care le învățăm. Dar în alte cazuri, este nevoie să călcăm unele sau toate regulile gramatice, ca persoana, pe care o învățăm să ne înțeleagă! În Republica Moldova, unii oameni folosesc rusisme, ei folosesc într-o propoziție și cuvinte din limba rusă și cuvinte din limba română, și nu puțini oameni din această țară îi înțeleg! Învățam din Biblie o persoană dintr-o altă țară, și eram nevoit să folosesc câteva limbi ca persoana dată să mă înțeleagă, căci eu nu știu foarte bine limba italiană, iar persoana respectivă cunoaște această limbă, această persoană nu știa foarte bine limba română, dar eu o cunosc, eu cunosc rusa, iar persoana respectivă nu o cunoaște bine, eu cunosc engleza mai bine decât alții, iar ea nu cunoștea foarte bine engleza, am amestecat (combinat) câteva limbi, și persoana dată m-a înțeles! Când este nevoie, și când Duhul Sfânt voiește, El dă darul duhovnicesc: vorbirea în limbi - abilitatea supranaturală, de a vorbi într-o limbă, pe care nu ai cunoscut-o și pe care o înțelege ucenicul, cu scopul de a învăța pe cineva adevărul din Biblie, pe cineva care nu cunoaște limba maternă a învățătorului! Gramatica nu este perfectă, și nu ia în considerare toate lucrurile! Gramatica s-a schimbat de-a lungul timpului! Dacă este nevoie să folosim arhaisme ca omul să înțeleagă învățătura, pe care i-o transmitem, trebuie să le folosim, dacă este nevoie să folosim neologisme, ca oamenii să înțeleagă învățătura, pe care o transmitem, trebuie să le folosim, tot așa și în cazul regionalismelor etc. Scopul principal, ca omul să înțeleagă corect învățătura din Biblie! Dacă este nevoie să schimbi sensul unui cuvânt, ca să transmiți adevărul, atunci procedează în așa fel, dar trebuie să-i explici omului, ce sens ai dat cuvântului! Există multe omonime, de aceea dacă oamenii au înțeles ceva, dar noi am avut în vedere cu totul altceva, trebuie să le explicăm oamenilor ce am avut în vedere prin cuvântul, pe care l-am folosit!

Cei, care au alcătuit dicționarul sunt limitați, și nu au luat în considerare toate lucrurile! Dicționarul este foarte bun, dar nu este perfect! Este foarte important să transmitem corect adevărul, în așa fel, ca oamenii să ne înțeleagă, dacă nu ne înțeleg, atunci trebuie să le explicăm ce am avut în vedere prin cuvintele, pe care le-am folosit, să folosim alte cuvinte, dacă este nevoie! Nu toți înțeleg din prima dată! Dumnezeu ne-a creat diferit!

 

10 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău, căci vorba şi limba îmi sunt încurcate.” 11 Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? 12 Du-te dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.” 13 Moise a zis: „Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi!” 14 Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise şi a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuşi vine înaintea ta şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui. (Exodul 4:10-14)

 

Nu în toate cazurile, după cursuri de comunicare, oamenii pot vorbi ca prezentatorii profesioniști!

Dumnezeu nu ne dă la toți așa o izbândă! Dumnezeu S-a mâniat pe Moise, când Moise nu dorea să facă ceea ce dorea Domnul! Dacă noi nu dorim să facem lucrarea, pe care ne-a dat-o Domnul, Domnul Se mânie, și poate să dea această lucrare altuia!

 

Dumnezeu dorește să se folosească de oameni, care n-au o vorbire ușoară! Dumnezeu i-a creat așa! Toate lucrările Domnului sunt foarte bune! Mai bine ascult un înțelept, care n-are o vorbire ușoară, la care vorba și limba îi sunt încurcate, care se bâlbâie, și care între cuvintele spuse emite sunetul ĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ, care repetă tot aceleași cuvinte de câteva ori, când comunică, și care nu pronunță până la sfârșit cuvântul și nu doresc să ascult un nebun, care vorbește ca un prezentator profesionist! Mulți proroci mincinoși au o vorbire, ca prezentatorii profesioniști de la TV! Este neplăcut să asculți oameni, care n-au o vorbire ușoară (acești oameni nu vorbesc ca prezentatorii profesioniști de la TV)! Trebuie să-i iubim și să nu-i disprețuim! Domnul nu este obligat să-i scape de aceasta! Nu trebuie să privim la fața omului!

Diavolul dă oamenilor ceea ce ei vor, dar le pune obstacole, ca ei să nu obțină viața veșnică, și îi împiedică să asculte de Domnul! Mulți oameni de bună voie au ales să-l urmeze pe diavol, chiar dacă zic că nu este adevărat! Cei care păcătuiesc - de bună voie au ales să procedeze așa! O parte din adevărul Lui Dumnezeu nu este plăcut! De aceea mulți oameni îl urmează pe diavol, chiar dacă zic că nu fac aceasta!

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/predici/196611/despre-comunicare