RUGĂCIUNEA CA O CÂNTARE A LUI MOISE ŞI A MIELULUI
Autor: Corneliu Livanu
Album: RUGĂCIUNILE BIBLIEI
Categorie: Diverse

Apoc. 15.3-4 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al veacurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt şi toate popoarele vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Aceste două cântări, a lui Moise şi a Mielului, par să unească Vechiul cu Noul Testament. S-a spus că Israel este poporul Cărţii, dar acum putem spune că este şi al cântării. Dumnezeu S-a implicat direct şi personal în eliberarea din robia egipteană a israeliţilor şi de formarea lui Israel ca popor prin disciplinarea aspră a pustiului timp de 40 de ani. După izbăvire evreii au cântat cu Moise pe malul Mării Roşii cântarea din Exod 15, care este pomenită şi în Apocalipsa 15.3-4. Putem deci spune că această cântare a traversat veacurile şi a ajuns în cer, dar cârtirile israeliţilor au rămas aici pe pământ. Cerul este plin doar de cântări de laudă şi închinare la adresa Domnului. Dumnezeu este şi Eliberatorul nostru din tot felul de îngrijorări şi apăsări sufleteşti, dar pentru aceasta El foloseşte psalmi şi cîntări de laudă prin care ne descreţeşte frunţile şi ne dă o nouă perspectivă în viaţă. Mielul sacrificat cu ocazia Exodului din VT era doar un simbol pentru adevăratul Miel al lui Dumnezeu prin care am primit eliberarea din robia păcatului. Tocmai acest lucru credem că îl zugrăveşte cântarea Mielului pomenită în Apocalipsa 15. Aceste două cîntâri de referinţă ne arată nu numai aici pe pământ, ci şi sus în ceruri, în veşnicie, marile şi minunatele lucrări ale Domnului. El Şi-a revelat de-a lungul veacurilor Împărăţia prin căile Sale drepte şi adevărate. Temerea noastră evlavioasă faţă de acest Dumnezeu minunat merge mână în mână cu proslăvirea Numelui Său. Ieşind de sub stăpânirea faraonului acestei lumi, ca Israel din vechime în vremea lui Moise şi Aaron, toate popoarele lumii vor veni într-o zi să se închine înaintea lui Dumnezeu pentru sfinţenia şi judecăţile Sale.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/devotionale/195317/rugaciunea-ca-o-cantare-a-lui-moise-si-a-mielului