Magii înţelepţi
Autor: Flavius Laurian Duverna
Album: Măreţia Dragostei Divine
Categorie: Diverse
Magii înţelepţi

... Şi au venit să se închine
La Pruncul, Împărat vestit
Cum în Scripturi e profeţit,
Cu visterii de daruri pline
Magii înţelepţi, din Răsărit.

În noapte-au fost călăuziţi
De către steaua luminoasă
Cu strălucirea-i... radioasă,
Şi-n Betleem au fost opriţi
Intrând cu dragoste în casă.

Cu feţe-umile, s-au plecat
Şi în respect pân-la pământ
Cinstind al Domnului Cuvânt,
Pruncului mic, s-au închinat
Ca unui Împărat Prea Sfânt.

Mulţimi de daruri I-au adus
Din visteriile pline, deschise
Spre-a dărui, cele promise,
Si-n faţa Pruncului le-au pus
Bucuroşi fiind, că Îl găsise.

Şi aur, şi smirnă, şi tămâie
I-au fost aduse ca cinstire
Pentru-a Lui slavă şi mărire,
Ş fost-au rugaţi să rămâie
În noapte pentru odihnire.

Ei au rămas, dar într-un vis
Un înger sfânt i-a avertizat,
Şi în somn, lor le-a fost zis
Că-al lor drum, li-i interzis
Pe la Irod de-a-l fi înştiinţat.

Şi s-au întors pe-altă cărare
Şi n-au spus visul, nimănui,
Ducând cu ei o veste mare
Privind măreaţa întâmplare,
Despre Copil, şi steaua Lui.

Flavius Laurian Duverna
27 decembrie 2018
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/194981/magii-intelepti