Legea iubirii, a Domnului Isus Hristos (Gal. 6.2; 1 Cor. 9.21; Iacov 1.25; 2.8)
Autor: Mihail Dimitriu
Album: Cuvinte de la Dumnezeu
Categorie: Zidire spirituala
Legea iubirii, a Domnului Isus Hristos (Gal. 6.2; 1 Cor. 9.21; Iacov 1.25; 2.8)
de Mihail Dimitriu, scriitor creștin (poet și prozator)

Noi ştim că prin iubire, Domnul a-nlocuit (Iacov 2.8; Evrei 8.7; 7.12,18-19,22; 12.24)
Vechea Lege-a lui Moise, cum El a glăsuit. (Luca 16.16; Rom. 7.6; 10.4; Gal. 3.24-25; 5.18; Ef. 2.15; Col. 2.14; Evrei 7.12; 8.6-13; 9.15)

R: Ştim de Legea iubirii, a Domnului Hristos, (1 Cor. 9.21; Iacov 2.8)
Dar, doar a sa-mplinire ne este de folos! (Evrei 10.16-17)

Deşi ne tot propunem pe toţi să îi iubim, (Luca 10.27-37; 2 Petru 1.7; 1 Ioan 4.20-21)
De n-ascultăm de Domnul, iubirea n-o trăim! (Rom. 7.14-24; 1 Ioan 3.18; 2 Ioan 5-6)

Iubirea-i azi puţină, şi se tot răceşte, (Matei 24.12)
Căci ura prinde totul în temutu-i cleşte. (Ioan 15.24-25; Rom. 1.30; Tit 3.3)

Ochi răi şi gânduri rele, tot timpul ne pândesc, (Matei 10.22; 24.9-10; Marcu 13.13; Luca 21.17; Ioan 15.18; 17.14)
Căci răul e la cârmă-n răul sistem lumesc! (Ioan 12.31; 14.30; 16.11; 2 Tes. 2.7; 1 Ioan 2.18; 4.3; 5.4-5,19)

Cine doreşte raiul, unde-i al vieţii pom, (Apoc. 2.7; 22.2)
Iubeşte-atât pe Domnul, cât şi pe orice om. (Ps. 91.14-16; 119.166; Matei 22.36-39; Luca 10.25-37; Iacov 2.5; 1 Ioan 4.20-21)

Iar omul ce pe Domnul aievea-L iubeşte, (Ioan 14.15,21, 23)
Trăieşte doar în felul cum El porunceşte. (1 Ioan 2.5; 5.3)

Şi omul îi iubeşte pe semeni, doar atunci (Luca 10.25-37)
Când împlineşte toate divinele porunci. (2 Ioan 5-6)

Ajută-mă Tu Doamne, ca eu să nu fiu rău! (1 Petru 2.1; 3.9-11; 1 Ioan 5.18-19)
Şi dă-mi, Doamne, iubire, că sunt copilul Tău! (Ioan 13.14-17,34-35; 15.12; Col. 3.14)

Credinţa-i prin iubire; Deci, Legea lui Hristos (Gal. 5.6)
E şi Legea credinţei. S-o împlinim frumos! (Rom. 3.27; 4.14; Gal. 3.12)

Dacă Legea robiei nu a desăvârşit, (Rom. 7.6; Evrei 7.19)
Noua Lege-a lui Hristos, pe noi ne-a slobozit. (Iacov 1.25)

Desăvârşirea este iubire cinstită. (Col. 3.14)
Deci Legea lui Hristos e şi desăvârşită. (Iacov 1.25)

Legea Duhului de viaţă în Isus Hristos (Rom. 8.2; 2 Cor. 3.5-6)
Ne-a izbăvit de Legea morţii-n trai păcătos. (Rom. 3.19; 6.14; Gal. 5.18)
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/192390/legea-iubirii-a-domnului-isus-hristos-gal-6-2-1-cor-9-21-iacov-1-25-2-8