IUDA
Autor: Ion Popescu
Album: fara album
Categorie: Diverse
Am fost chemat de marele Păstor pe nume
Să intru în turma lui cea minunată
Şi să lucrez cu multă dăruire
În slujba ce mi-a fost încredinţată

Am mers ín fiecare zi pe aceiaşi cale
În urma blândului păstor neobosit
Şi am văzut cum mâna lui vindecătoare
Se atingea de orişice rănit

Am mers în fiecare zi cu El pe cale
Şi am văzut atâtea semne şi minuni
Ce au uimit atunci o lume-ntreagă
Şi íncă mai uimeşte şi acum

Văzut-am orbii cum vedeau lumina
Văzut-am morţii cum ieşeau din moarte
Iar păcătoşilor iertată vina
Se întorceau cu bucurie acasă

Dar toate acestea n-au avut putere
Asupra fiinţei mele să mă scape
Eram sortit de mult pentru pierzare
Prin prorociile ce au fost lăsate

Treizeci de arginţi şi un sărut făţarnic
Pecetluiră crudul meu destin
Ca să petrec o veşnicie întreagă
În ţara unde este veşnic chin

Căinţa mea în ziua-ceia mare
Va fi prea mică ca să şteargă tot
Trecutul plin de ură şi trădare
Viaţa mea trăită fără rost

Mulți au trăit fără un rost în lume
Şi au uitat că au un Creator
Ce sa-ngrijit de sufletele noastre
Şi ne-a trimis un dulce Salvator

E Salvatorul ce-a murit pe cruce
Ca cei pierduţi pe acest pământ
Să afle calea dulce a mântuirii
Şi să ajungă sus în cerul Sfânt

Dar tu, acel-ce mergi pe calea rătăcirii
N-ai auzit tu oare de Isus
Şi nici de jertfa Sfântă fără plată
Prin care viață ne-a adus

Nu sa născut în tine dorul
Ca în viața aceasta de pribeag
Să-ți întâlneşti Mântuitorul
Să mergi alături de poporul
Răscumpărat prin jertfa Lui

Aleargă azi la El să-ţi dea iertare
Nu fi ca Iuda care l-a trădat
Şi vei trăi o veşnicie-ntreagă
Cu Domnul tău ce te-a răscumpărat
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/187344/iuda