Oameni ai lucrului bine făcut (II)
Autor: Puchea Dorel
Album: Predici personale
Categorie: Credinta

Studiu biblic despre cei mai cunoscuți oameni din Sfânta Scriptură

NOE

1. A FOST UN OM ASCULTĂTOR ÎNTRU TOTUL DE DUMNEZEU – Gen. 6:22; 7:5.

- Deut. 18:9-14Biblia ne învață să ascultăm în totalitate și în orice împrejurare de Dumnezeu.

- Filip. 2:8 – Domnul Isus ne-a dat o pildă, făcându-se ascultător până la moarte. Oamenii din ziua de astăzi, însă, sunt tot timpul nemulțumiți și revoltați, chiar și pentru lucruri mărunte.

2. A SALVAT RASA UMANĂ – Gen. 7:7,13.

- Tit 3:5într-un fel, Noe este precursorul domnului Isus. Noe a salvat omenirea de la înec prin salvarea celor 8 suflete, dar Domnul Isus vrea să salveze omenirea prin salvarea fiecărui om în parte. Cei din familia lui Noe au ascultat de Dumnezeu și au fost salvați, dar oamenii din ziua de azi resping salvarea oferită de Domnul Isus prin neascultarea lor.

3. A SALVAT TOATE RASELE DE VIEȚUITOARE ÎN PERECHI – Gen. 7:9,15, 16.

- Luca 3:6 – Noe a salvat și animale din toate rasele existente la acea vreme pe pământ, dar mântuirea este rezervată în exclusivitate oamenilor. Unii spun că în Rai vor exista și animale, dar Biblia nu vorbește despre așa ceva. Atunci când Biblia tace, să tăcem și noi, așadar...

4. A FOST UN OM CREDINCIOS – Evr. 11:7.

- Apoc. 2:10 – Adevărații credincioși vor moșteni cununa vieții. Ești pregătit pentru asta?

5. A FOST UN PROPOVĂDUITOR AL NEPRIHĂNIRII – 2 Pet. 2:5.

- Rom. 10:8 – Pavel propovăduia Cuvântul credinței. Noi CE propovăduim?

- 1 Cor. 1:23 – Pavel propovăduia pe Hristos cel răstignit. Noi PE CINE propovăduim? Nu cumva ne propovăduim pe noi înșine (vezi 2 Cor. 4:5)?

- 1 Ioan 1:5 – Pavel propovăduia lumina lui Dumnezeu. Noi A CUI lumină o propovăduim?

 

Concluzie: Încă trăim vremi de har, dar sunt vremurile din urmă. Să nu fim niște creștini leneși și neroditori, ci să fim ascultător întru totul de Dumnezeu, să căutăm să salvăm oamenii vorbindu-le despre Domnul Isus, să fim credincioși adevărați până la moarte, să propovăduim neprihănirea, credința, lumina lui Dumnezeu, pe Hristos cel răstignit.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/186505/oameni-ai-lucrului-bine-facut-ii