Lăsaţi colindele...
Autor: George Cornici
Album: Trepte spre eternitate
Categorie: Diverse
LĂSAŢI COLINDELE...

Lăsaţi colindele să vă pătrundă
Mesajul lor vă va însufleţi
În inimi va intra divina undă
Şi iar speranţele, în voi, vor încolţi.

Mesajul lor e dătător de tihnă,
E purtător al unei veşti de Sus
Din plaiul unde pacea e deplină
Şi nu doar amăgire sau act impus.

Cântaţi...cântaţi cu multă-nsufleţire
Să se audă peste patru străzi
Ce binecuvântare dă Buna Vestire
Venită din celestele ogrăzi.

Uniţi-vă în cânt! Cuplaţi-vă cu Cerul
În a-L cinsti pe Regele-ntrupat
Nu vă uitaţi ce vehement e gerul
Mergeţi şi la sărac şi la bogat...

De-i mare cartierul plecaţi şi mâine
Vă vor primi ce-i ce-s flămânzi de har
Şi vor să guste din cereasca Pâine
Ce poate vindeca un spirit solitar.

Înregistraţi colindele în minte
Şi-n sufletul cuprins de bucurii
Ele-amintesc de-o dragoste fierbinte
A Creatorului – din veşnicii în veşnicii.

Lăsaţi-vă pătrunşi de taina întrupării
Spre a putea să intonaţi duios
Divinele cântări - şi nu veţi da uitării
Ce revelaţii v-a adus Hristos.

15 Decembrie, 2008
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/18419/lasati-colindele