Nașterea Celui îmbătrânit de zile
Autor: John Piper
Album: Diverse
Categorie: Nașterea Mântuitorului

 

Ioan 18:37: „‚Atunci, un Împărat tot eşti!’ I-a zis Pilat. ‚Da’, a răspuns Isus. ‚Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.’”

Acest text este unul perfect pentru Crăciun deși apare chiar în contextul sfârșitului vieții lui Isus pe pământ, nu la începutul ei. De luat aminte este faptul că Isus nu spune doar că S-a născut, ci aduce înaintea noastră faptul că a venit în lume. Unicitatea nașterii Sale este însuși faptul că originea vieții Lui nu este momentul venirii pe pământ. El a existat înainte să se nască în iesle. Persoana, caracterul și personalitatea lui Isus au existat mult înaintea nașterii lui Isus din Nazaret.

Cuvântul teologic care descrie acest mister nu este „creație”, ci „întrupare”. Persoana, nu trupul, ci Persoana esențială, Isus, a existat înainte ca El să se nască om. Nașterea Lui nu înseamnă schimbarea persoanei Lui, ci înseamnă venirea pe lume a unei Persoane infinit de vârstnică.

Mica 5:2 spune astfel, cu 700 de ani înainte să se nască Isus: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Misterul nașterii lui Isus nu este doar nașterea din fecioară. Acest miracol doar pune în evidență alt miracol, unul și mai mare, faptul că pruncul născut de Crăciun a fost o Persoană care a existat dintotdeauna, din zile străvechi. Astfel, nașterea Lui a fost plină de însemnătate. Înainte să se nască, El s-a gândit la faptul că se va naște în lumea aceasta. Împreună cu Tatăl a întocmit tot planul. Și parte din acest plan a dezvăluit-o în ultimele ore ale Sale pe acest pământ (Ioan 18:37): „Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

El are adevărul etern. El a rostit doar adevărul. El a dus la îndeplinire cel mai minunat adevăr al dragostei. Și El Își adună în familia Sa eternă pe toți acei ce sunt din adevăr. Acesta este planul cel străvechi.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/editoriale/183335/nasterea-celui-imbatranit-de-zile