Cântă-i fiică, cântă-i fiu!
Autor: Lidia Cojocaru
Album: Mesageri
Categorie: Paste
Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat. Mat. 27:60 (b).
Și au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă. Mat. 27:66 (b).


- ''Sigilați piatra cea mare!
Străjă, în pază s-ai mormântul! ''
- ''A-nviat Domnul Cel Mare! ''
Ce e piatra? Ce-i pământul -

În calea Celui din Vecie
Pe vremi Stăpân, El - Viu și Sfânt!
- ''Duceți-vă, dați mărturie,
A-nviat, nu e-n mormânt! ''

- ''Bucurați-vă! '' le-a spus
Isus când le-a întâmpinat.
Să ne bucurăm nespus:
Domnul nostru a-nviat!

După cum zisese-i Viu,
Nu poate ținea mormântul
Din Dumnezeu un Ceresc Fiu -
Lăudat fie Preasfântul!

Lăudată Jertfa fie,
Răscumpărarea noastră-i El!
Bucuria veșnic vie
E-n Domnul nostr' - Emanuel!

Viața ta și viața mea
Să-L înalțe pe cărare,
Bucuria să îi dea
Zi de zi măreț plecare!

Cântul ei, e-n Cel ce-i Viu,
A pătimit și a-nviat!
Cântă-i fiică, cântă-i fiu -
Isus Hristos a înviat!


21 / 11 / 2018.
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/182974/canta-i-fiica-canta-i-fiu