Luptând în bătălie
Autor: Witness Lee
Album: Witness Lee
Categorie: Meditatii

   Noi trebuie să ţinem minte nu doar faptul că am fost îngropaţi, că suntem pe terenul învierii şi că trebuie să aplicăm într-un mod practic moartea Domnului mădularelor noastre, ci de asemenea trebuie să ne amintim că există puteri reale în locurile cereşti.

   Trebuie să ne luptăm cu vrăjmaşul. Deşi savurăm o porţie din Cristosul atotinclusiv, totuşi vrăjmaşul şi forţele sale rele din locurile cereşti încă mai uzurpă şi ocupă ţara. Voi şi cu mine trebuie să luptăm pentru a lua în stăpânire întreaga ţară.

   Fraţi si surori, de îndată ce Îl savurăm pe Cristos într-un asemenea mod, în duhul nostru devenim conştienţi de realitatea forţelor rele din locurile cereşti. Aceste forţe rele ascund de copiii Domnului atotcuprinderea lui Cristos.

   Foarte puţini din copiii Domnului pot vedea atotcuprinderea lui Cristos, iar cauza o constituie pur şi simplu acuzaţiile puterilor din locurile cereşti. Până în ziua de azi, forţele rele încă ţin ascunsă atotcuprinderea lui Cristos. De aceea trebuie să luptăm. Există un război spiritual extrem de real în care trebuie să ne angajăm. Dacă savurăm ceva din Cristosul atotinclusiv vom fi împovăraţi pentru această luptă, vom fi împovăraţi pentru aceasta înfruntare. Iată de ce am fost formaţi ca o armată.

   Conflictul este înaintea noastră.

   Acesta este stadiul în care ni se dă viziunea Domnului Cristos ca prinţ, ca şi căpetenie glorioasă a oştirii lui Iehova. El ne va conduce armata! El va merge înaintea noastră! El va lupta pentru noi!

   Avem nevoie de o asemenea viziune.

   Cum a putut primi Iosua o asemenea viziune? Pur şi simplu datorită faptului că era extrem de împovărat pentru lupta care era înaintea lui.

   Imediat după ce el şi poporul lui Israel au savurat produsele ţării bune, el şi-a dat seama că înaintea lor se află vrăjmaşul şi fortăreaţa Ierihonului. Iosua a avut o viziune clară a situaţiei şi a fost împovărat pentru luptă. Eu cred că, din acest motiv el a mers înaintea Domnului în rugăciune şi atunci Domnul i S-a revelat ca prinţ al oştirii lui Dumnezeu.

   Iosua a primit o asemenea viziune şi prin aceasta a primit credinţa şi asigurarea că Domnul era cu el. Atunci, el a ştiut fără nici o umbră de îndoială că Domnul Însuşi ca prinţ al armatei lui Dumnezeu mergea înaintea lui.

   Şi noi avem nevoie de o asemenea asigurare!

   Unii, pot depune mărturie din propria lor experienţă că imediat după ce au savurat ceva din atotcuprinderea lui Cristos, au văzut că e nevoie de un război spiritual. Ei au văzut ca vrăjmaşul şi puterile sale rele din locurile cereşti încă stăpânesc pe nedrept ţara cea bună a Cristosului atotinclusiv şi o ascund de copiii lui Dumnezeu.

   Cine va lupta pentru a dezvălui ţara? Dacă Îl savurăm pe Cristos în acest fel, în mod spontan vom merge la Domnul cu o povară pentru luptă. Atunci El ne va da o viziune a Sa Însăşi ca şi Căpetenie.

   El ne va arăta că El este capul armatei şi că El va merge înaintea noastră pentru a lupta Atunci vom putea merge înainte cu asigurare deplină.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/eseuri/181459/luptand-in-batalie