Partasia - semnul unei biserici sanatoase
Autor: Marian Condrat
Album: O biserică cu impact
Categorie: Diverse

PARTASIA – SEMNUL UNEI BISERICI SANATOASE

 

Faptele apostolilor 2:42 "Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni."

Koinonia – a fi impreuna, a lua parte, a fi parte din ceva

FA 2:42 – a doua prioritate a bisericii primare

Matei 12:25 "Isus, care le cunoştea gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui."

 

1.        PARATASIE – INSEAMNA UNITATE

 

·         Ioan 17:11 "Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.

·         Ioan 17:21 "Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. “

·         Ioan 17:23 "Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine."

·         Ce produce unitatea?

a.        Ioan 17:3 "Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. “ – credinta comuna

b.        Ioan 17:6 "Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău. “ – Biblie comuna

c.        Ioan 17:17 "Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. “ – valori commune

d.        Ioan 17:24 "Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. – destinatie comuna

e.        Ioan 17:26 "Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei.” – iubire comuna

f.         1 Corinteni 1:10 "Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. – De dragul LUI

g.        Coloseni 2:2 "pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,"

 

2.        PARTASIE – INSEAMNA RELATIE/LEGATURA

 

·         1 Corinteni 12:25 "pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. “

·         1 Petru 2:5 "Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. “

·         Efeseni 5:19 "Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului." – Intre voi, nu despre voi! Intre voi dar nu despre altii!

 

3.        PARTASIE – INSEAMNA TIMP SI LOC COMUN

 

·         Faptele apostolilor 2:1 "În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. “

·         Faptele apostolilor 2:46 "Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. “

·         Faptele apostolilor 4:24 "Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu…

·         Filimon 1:6 "Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos."

 

4.        PARTASIA SI PIEDICILE EI

 

·         Autosuficienta – duce la absenta - ma descurc singur

·         Formalismul – crestinism de parada

·         Amaraciunea/neaceptarea – cine e el!

·         Nesupunerea  - de ce el sa ma conduca!

·         Dorinte neimplinite – am vrut dar n-a mers!

·         Orgoliu ranit – m-a mustrat!

·         Vorbirea de rau – il stiu eu!

·         Atitudine de superioritate – ce pot invata de la el?

·         1 Corinteni 3:3 "pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?   - oameni lumesti

·         Galateni 5:20 "închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, - roada firii

·         Iuda 1:19 "Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul. – lipsa de Duh

 

5.        CUM SA CAUTI PARTASIA?

 

·         Sa accepti ca nu poti singur - 1 Corinteni 12:21 "Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” “

·         Sa accepti ca trebuie sa slujesti si sa fi slujit -  1 Corinteni 12:25-27 "pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui."

·         Sa fi gata si sa te pui la dispozitia Domnului - 1 Cronici 28:9 "Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile…

·         Psalmii 34:1 "Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. “

·         2 Timotei 4:2 "propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Caci va veni vremea cind….

·         Sa vrei sa fi cu cei ce cauta pe Domnul - 2 Timotei 2:22 "Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. “

·         Evrei 11:25 "ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. “

·         Filipeni 4:3 "Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii."

·         Cauti tu cu adevarat partasia?

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/180294/partasia-semnul-unei-biserici-sanatoase