Cine, cin' va locui?
Autor: Lidia Cojocaru
Album: Mireasma cerului
Categorie: Zidire spirituala
Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine
va locui pe muntele Tău cel sfânt? Ps. 15:1.

Cine, cin' va locui?

Cin' umblă în neprihănire
Cu vorbă fără vicleșug,
Câștig făr' stoarcere-n cinstire
Fără mită, fără jug,

Picior, ce-i abătut din căi
Deșarte, ce duc la pieire,
Neafundat în a morții văi
Fără gând la izbăvire,

Mâni, ce sunt nevinovate
Ochi, urechi în Legământ -
Inime sfinte, curate
Vor locui pe munte sfânt!

Acela va putea să țină
Capul sus fiind cercetat,
A râvnit după Lumină -
Domnul fiindu-i Împărat!

Cunoaște Domnul Dumnezeu
Calea noastră - a tuturor.
Să fugim și tu și eu
De ce-i rău și-n sfânt Izvor

Setea potolită fie -
Zilnic, dornic clipă-n clipă,
Fiind o făclie vie
Peste a timpului risipă.


18 / 07 / 2018.
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/179230/cine-cin-va-locui