Aş vrea să plec la Cer
Autor: Stelian Ciobanu
Album: Zidire spirituală
Categorie: Diverse
Aş vrea să plec la Cer

Aş vrea să plec la Cer, acolo-n fericire
Să moştenesc ţara de sus, decât, avuţiile de pe pământ
Acasă la Domnul, e, nemăsurată iubire
Aş vrea să fiu cu fraţii mei în Noul Legământ.

Au fost chemaţi la Domnul, să plece mai înainte
Cu aceeaşi chemare, cu acelaş dor
Cu fraţii mei credincioşi, ce au avut o râvnă fierbinte
Să cânte imnuri de slavă, cu îngerii în cor.

În Cerul sfânt, dăinuie, iubirea şi fericirea
Cerul, plin de cântări de slavă, cu al păcii refren
Acolo, în veşnicii triumfă iubirea
Se cântă osanale al veşnicului poem.

La Cerul sfânt, acum aş pleca
Vreau să fiu în Împărăţie, acolo sus,
Toată averea pământească, pentru Cer, eu aş lăsa
Să fiu în veşnicii cu Domnul meu Isus.

Pe tărâmul sfânt, iubirea mă cheamă
Pe toţi care au trudit, în ogorul Lui, sfânt
Ascultând, chemarea gingaşă de mamă
E glasul Său, duios, un dulce glas în al Lui cuvânt.

Ne va chema Cerul, ne va chema Isus,
Să moştenim tărâmul curat şi sfânt
Unde vom locui în locasurile de sus,
Am ascultat şi împlinit al Său, Cuvânt. Amin!
11-05-2018.
Ciobanu Stelian.


Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/177212/as-vrea-sa-plec-la-cer