În ce credeţi?
Autor: Igor Opincă
Album: fara album
Categorie: Diverse

În ce credeţi?

Autor: Victor Marin

„Slavă Domnului, copilaşul creşte sănătos. Tfu-tfu-tfu, pentru că să nu-l deochi”. “Am pus o lumânare pentru examenul tău, tu doar capul să nu-l speli de dimineaţă. O prevestire rea”. “Într-un buzunar – rugăciunea, în altul – talismanul. “Pentru orice eventualitate”, “Pentru a mă asigura”, - cel mai des întâlnit argument pentru a-ţi apăra “credinţa în diverse lucruri, sau persoane”. Oamenilor nu le este destul să creadă într-un singur Dumnezeu, sau doar în horoscopuri. Lor le trebuie ca dintr-o parte să fie apăraţi de Domnul, din altă parte – de stele, dar din a treia parte – de un talisman al neamurilor. Ceva va lucra cu siguranţă.

 

Deosebit de bine aceasta se observă în situaţii critice. Sunt oameni, care când duc o viaţă liniştită, pot să se încreadă în Domnul, să meargă la Biserică, dar când se întâmplă ceva rău, ei doresc “să folosească toate resursele”: şi la bunicuţe să meargă, şi amulet să cumpere, şi lumânări vor continua să pună. Se pare, că dacă crezi în ceva anume, aceasta înseamnă “toate ouăle sunt într-un singur coş”. Dar pe noi din copilărie ne-au învăţat, că aceasta nu este corect.

“Ce este rău în aceasta?”, - des întreabă oamenii, care se cred credincioşi, la întrebarea mea, când le spun:   De ce când au “credinţă în Dumnezeu”, le mai trebuie şi horoscopuri, amulete, şi feng shui. Ce este rău în aceasta, ca ziua cununii să fie într-o zi favorabilă pe calendarul lunar? Ce este rău în aceasta, ca să te asiguri şi să citeşti horoscopul? Sau de a crede şi în Dumnezeu şi în ghicitori?

Răspunsul la aceste întrebări este foarte simplu. Fie va suna un pic ca o blasfemie, dar puneţi-vă în locul Lui Dumnezeu. Voi îl iubiţi pe om, vă oferiţi fără reserve, îi promiteţi o susţinere, şi o credincioşie eternă.   Dar în schimb primiţi un astfel de răspuns: “Da-da, mulţumesc, dar pentru orice eventualitate, eu voi fi nu numai cu tine, dar şi cu cutare şi cu celălalt. Dacă dintr-o data nu mă vei ajuta, sau îmi vei face ceva ce eu nu doresc, eu mă voi duce şi la ei. Chiar dacă ei sunt vrăjmaşii tăi, dar în schimb voi fi mai liniştit”. V-ar plăcea un astfel de răspuns? Dar în aşa fel noi procedăm cu Domnul, când decidem să ne “asigurăm”.

La întrebarea “Ce este rău în aceasta?”, Domnul răspunde în Biblie: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 3Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exod 20:2,3). Aceasta este prima poruncă din legile Domnului. Prima. Începând cu ea, Domnul relatează despre regulile Sale. Domnul nu voieşte, ca noi să ne încredem şi în altcineva. Dacă nu există această încredere, dacă Domnul ----- nu este Unicul în Cine vă încredeţi, atunci mai departe nu are sens să mergeţi. Nu are sens să puneţi lumânări, sau să povestiţi despre credinţa voastră. În următoarea poruncă, Domnul spune, că este “gelos”. Presupun că ştiţi, ce înseamnă gelozie. Presupun că o astfel de gelozie neîntemeiată simt oamenii, când persoana iubită se încrede şi în altcineva mai mult decât în ei. Aşa deci, Domnul --- gelos. El nu este indiferent, dacă mai este şi altcineva.

Trebuie aparte să spun despre ceea, ce mulţi uită. Credinţa în Domnul nu este compatibilă cu încrederea în vrăjitoare, horoscopuri, amulete, şi toate celelalte. Domnul oferă un răspuns unic, cum El reacţionează la aceasta: “ 9 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora.

10 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,

11 de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.

12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.” (Deuteronom 18:9-12). 24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6:24). Aceste cuvinte ale Domnului Isus spun despre părerea Domnului. Nu este cu putinţă să slujim pe 2 fronturi, nu este posibil să stai aşezat pe două scaune. Trebuie să alegeţi.

La întrebarea “În ce credeţi?”,   cel mai greu este, că la ea poate exista un singur răspuns. Nu este permis de a bifa mai multe variante de răspuns, să enumeri răspunsurile prin virgule. Nu este permis ca în acelaşi timp să crezi în Dumnezeu, şi în ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să nu credem. Domnul  vă îndeamnă să faceţi o alegere, să decideţi, să finisaţi această joacă fără folos, care este numită  “eu doresc să mă asigur”.

Spuneţi cinstit, puteţi să răspundeţi la întrebarea: “În ce credeţi?”

 

 

-         Doamne, Tu – singurul Dumnezeu, şi nu există un alt Dumnezeu afară de Tine! Tu ai creat cerul şi ai făcut pământul, la-i creat pentru a fi locuit. (Isaia 45:5,8) Tu Însuşi dai viaţă la toţi şi suflare şi toate, pentru ca oamenii să Te caute şi să Te găsească, măcar că nu eşti departe de fiecare din noi. (Faptele apostolilor 17:25,7) Şi acum Tu porunceşti tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să se întoarcă la Tine de la păcatele lor, pentru că Tu ai pregătit o zi, când vor fi judecaţi toţi oamenii prin Domnul Isus Hristos, pe Care L-ai înviat din cei morţi. (Faptele apostolilor 17:31) Tu nu Te vei împăca cu ignoranţa oamenilor  şi nu vei răbda mai mult închinarea la idoli. Mă închin Ţie, drag Dumnezeu, şi Îţi cinstesc numele Tău Cel sfânt, mă încred în mila Ta şi îmi predau Ţie viaţa! În numele Lui Isus Hristos, Care a suferit, a murit şi a înviat pentru slava Ta şi pentru răscumpărarea mea! Amin.

5 Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, 6 care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, (1 Timotei 2:5-6)


Distribuiţi şi la alţi oameni!

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/studii/177054/in-ce-credeti