Versete biblice despre vindecări
Autor: Constantin Sferciuc
Album: Versete biblice
Categorie: Diverse

 

                                   Despre vindecări


Psalmii 6:2 

Ai milă* de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă*, Doamne, căci îmi tremură oasele!

Ps 30:2 Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

Ps 103:3 El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;

2Imp 2:21 Apoi s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat sare în el şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.”

 Prov 12:18 Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –

 Prov 20:30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. – 

Isa 58:8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

Ezec 34:4 Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!

Matei 4.4 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.

Isa 61:1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

Luca 6.9 Şi tot norodul căuta* să se atingă de El, pentru că din El ieşea* o putere care vindeca pe toţi.  

 Mat 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

Fapte 4:30 şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”

1Cor 12:9 altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;

 Iac 5:16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.  

1Pet 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/176022/versete-biblice-despre-vindecari