Cine este Acesta?
Autor: Şerban Lavinia
Album: Cânt Domnului căci mi-a făcut bine!
Categorie: Paste
Saltă de veselie, fiica Sionului!
Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului!
Iată că Împăratul tău vine la tine;
El este neprihănit şi biruitor, smerit
şi călare pe un măgar, pe un mânz,
pe mânzul unei măgăriţe.
Zaharia 9:9


Cine este Acesta, călare pe asin,
ce-adună aşa mulţime azi în Ierusalim?

Îl petrec cu urale, cu cântec, veselie,
dar ce-nseamnă, de fapt, atâta gălăgie?

E-un zgomot ce răsună, prin veacuri, în istorie…

Cine-I Acest Om să merite aşa glorie?

Îi cântă trecătorii, Îl caută învăţaţii,
Îl aclamă copiii şi-L veghează soldaţii.

Toată cetatea e pusă în mişcare,
în mintea tuturor e-aceeaşi întrebare:

Cine este Acesta? ... c-ascultă de El marea,
şi înmulţeşte pâinea când cere binecuvântarea!

E cunoscut c-a vindecat boli incurabile
şi, ascultând de El, păcătoşi şi-au schimbat căile.

Mulţimi încă-L urmează, în orice generaţie
şi n-a putut nimic să-năbuşe a lor proclamaţie:

că-I Cel Promis, Cel Aşteptat, Mesia, Sfântul Miel,
începutul şi sfârşitul, Cel care-a biruit e El!
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/175923/cine-este-acesta