Ce ne leagă
Autor: Constantin Sferciuc
Album: Împărățiile interioare
Categorie: Trezire si veghere
Ce ne leagă
Sânt multe lucruri bune ce ne leagă
Şi ne simţim mai bine dacă le avem
Dorim să le înghesuim în a vieţii desagă
Şi ne străduim pentru ele cât putem.

Fericit este acela care nimic nu-l leagă
Şi nu se simte atras de lumea păcătoasă
Ci din contra el mereu cântă şi se roagă
Având prin har o viaţă sfântă şi evlavioasă.

Dacă eşti legat înseamnă că liber nu eşti
Şi adevărata libertate prin adevăr ne vine
Învaţă de la Domnul ca liber să trăieşti
Învaţă cum poţi să desparţi răul de bine

Dacă Fiul Lui Dumnezeu ne face liberi
Liberi sântem şi nu-I nici o legătură
Chiar dacă avem multe lucruri şi averi
Umblăm în lumina primită din scriptură

Căci dragostea e totul pentru credincioşi
Ea ne modelează şi în bine şi în greu
Prin ea noi sântem utili şi generoşi
Căci am învăţat că dragostea este Dumnezeu

1/27/2015 8: 36: 42 PM
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/172915/ce-ne-leaga