Psalm 119, 105-112
Autor: Traian Dorz
Album: Biblia versificată
Categorie: Diverse
Cuvîntul Tău e-o candelă aprinsă
pentru picioarele și pașii mei
e o lumină pururea nestinsă
pe calea mea oricînd sînt norii grei.

Jur și de jurămînt eu mă voi ține
că Legea Ta cea dreaptă voi urma
sînt amărît, - dă-mi bucurii din Tine
după Cuvîntul spus de gura Ta.

Primește-mi Doamne-a mele simțăminte
și-a Tale Legi învață-mă deplin
primejdii grele-mi stau mereu nainte
și totuși nu uit Legea Ta s-o țin.

Cei răi mi-așează curse-n cale mie
dar nu m-abat de la porunca Ta
povața Ta-i averea mea-n vecie
căci ea e toată bucuria mea.

Eu inima mi-o plec s-asculte-întruna
și să-mplinească-a Tale-orînduiri
pîn-la sfîrșitul vieții-ntotdeauna
eu țin la ele-a inimii-mi priviri. . . 
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/169459/psalm-119-105-112