Surori de cruce şi răsplată
Autor: Traian Dorz
Album: fara album
Categorie: Diverse
Surori de cruce şi răsplată, însoţitoare-n plâns şi-n har,
părtaşe-aceleeaşi credinţe, jertfind aceluiaşi altar
– cinstire-n veci îndreptăţită şi semn al sfintei preţuiri,
recunoştinţa noastră vouă v-aduce-a ei adânci simţiri…

Voi aţi purtat cu noi alături povara luptei lui Hristos,
dar voi aţi dus, deşi mai slabe, ca mulţi, solia mai frumos;
voi n-aţi trădat, rupând Lucrarea, cu duh potrivnic
şi-ngâmfat,
voi n-aţi vândut pe fraţi ca Iuda, pe ban străin
şi vinovat,
nici n-aţi adus prilej de certuri, de dezbinări şi poticniri,
ci-aţi plâns cu suflet plin de jale
în ceasul grelelor loviri…

Voi n-aţi schimbat învăţătura, smintind credinţa nimănui,
ci L-aţi urmat mereu pe Domnul statornice-ascultării Lui,
voi n-aţi luat o altă cale, călcând întâiul legământ,
decât puţine, când ori râvna,
ori vina altora
v-a-nfrânt…

Aţi stat în rugăciuni şi-n jertfe
cu duhul strâns şi-ndurerat,
răbdând statornice-n credinţă, când mulţi „viteji”
s-au lepădat.
…Iar pentru toată jertfa voastră şi pentru tot ce-aţi pătimit,
voi nu v-aţi lăudat la nimeni
şi nici răsplată n-aţi voit…

O, scumpe suflete chemate de-Acelaşi Duh,
spre-Acelaşi Ţel,
Hristos să binecuvânteze iubirea ce-o suiţi spre El;
El, Care v-a chemat alături de noi pe Calea Sfintei Vieţi,
să crească şi-n noi o credinţă cu-a voastră
de acelaşi preţ,
cu-acelaşi duh şi rod statornic,
cu-acelaşi mers şi chip frumos,
să ne-ncunune-odată crucea
cu-aceleaşi răsplătiri
Hristos.

Amin
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/162906/surori-de-cruce-si-rasplata