Ridicați-vă, porți veșnice!
Autor: Lidia Cojocaru
Album: Vol. 4
Categorie: Paste
Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi
veşnice, ca să intre Împăratul slavei! Ps. 24:7.


Ridicați-vă, porți veșnice!

- Capetele ridicați, voi, porți din veșnicie!
Ridicați-vă, porți veșnice! Cel Viu, ce-I din vecie,
Va întra triumfător, El e Împăratul slavei!
-''Dar... cine-I acest Domnitor și Împărat al slavei? ''

- E Dumnezeul Preaînalt, Dumnezeu cel Tare!
E Domnul cel puternic, e Dumnezeul Mare!
Domnul cel viteaz în lupte, Domnul cel biruitor!
Domnul cel viteaz în lupte, din vecie Domnitor!

- Voi, porți din veșnicie, capetele ridicați!
Ridicați-le, porți veșnice și falnic tresăltați!
Să intre Împăratul slavei, cel ce-I Împărat!
Să intre Împăratul slavei, pe vecii glorificat!

-''Cine-I Împăratul slavei? Cine-I acest Împărat?
Cine-I Împăratul slavei? Cine-I Domnul minunat? ''
- Domnul oștirilor e Preasfântul, Preaînaltul!
Domnul oștirilor - El este Împăratul! ! !


02/04/2017.
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/162008/ridicati-va-porti-vesnice