Încerci prea tare?
Autor: Gary Wilkerson
Album: Diverse
Categorie: Mântuire

    Mulți creștini din ziua de azi sunt extenuați din cauza eforturilor lor de a ține departe de ei păcatul. Ei sunt secătuiți și de ultimul dram de bucurie, și victoria pe care Hristos a câștigat-o pentru ei se pierde în eforturile lor încăpățânate de a-și întemeia o neprihănire a lor proprie. Neprihănirea care se urmărește prin altceva decât credință va eșua întotdeauna. Vezi tu, nu pot coexista neprihănirea lui Dumnezeu și neprihănirea noastră proprie. Asta ar însemna că sunt două evanghelii: a Lui și a noastră. Nu putem amesteca auto-neprihănirea noastră cu neprihănirea sfântă a lui Dumnezeu.

    Dar nu trebuie și noi să depunem ceva eforturi? Nu spune Biblia că noi trebuie să evităm păcatul? Ba da, dar există o singură cale pentru noi ca să evităm păcatul și aceasta este prin Isus. El nu este doar un adevăr pe care îl acceptăm, El este Dumnezeul cel viu iar lucrarea Lui de sanctificare nu încetează zi și noapte. Pavel tratează chestiunea eforturilor proprii în Romani 9. El vorbește despre un popor care efectiv au ajuns la neprihănire: „Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință” (Romani 9:30). Acești oameni nu au fost epuizați de propriile eforturi; nu erau apăsați de eșecurile lor. Ei și-au pus toată credința lor în lucrarea lui Isus de la cruce pentru ei — și erau susținuți prin viața Lui abundentă.

    „Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). Acest verset a adus eliberare tuturor generațiilor de credincioși. Hristos este sfârșitul. Nu mai există nimic! „Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă” (Romani 9:16). Prietene, ești epuizat de faptul că încerci să devii mai bun? Ești extenuat de nesfârșitul ciclu de re-încredințare și eșec? Atunci lasă totul în urmă; încetează să te mai zbați. Starea ta de neprihănire înaintea Domnului nu depinde de voința ta ci de Dumnezeu, care are milă de noi.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/editoriale/160980/incerci-prea-tare