Baticul - acoperirea capului
Autor: Dorina Madaras
Album: POCĂINȚĂ
Categorie: Controverse

Este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul dezvelit? (1 Corinteni 11:13)         

ABSOLUT NU! Ca simbol de respect și supunere față de Dumnezeu [și de bărbatul ei], fiecare femeie trebui să-si acopere capul când se roagă! O femeie care este în întregime supus soțului ei, așa cum Biblia învață femeile să fie în Efeseni 5:22-24, ea dă respect nu numai lui Dumnezeu prin acoperirea capului când se roagă, dar, de asemenea, bărbatul ei, care este capul femeii.

O femeie smerită, ascultătoare și credincioasă este luminată de Duhul Sfânt și înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și ierarhia din 1 Corinteni 11:3,

Bărbatul este capul femeii

Isus Hristos este capul oricărui bărbat

Dumnezeu este capul lui Isus Hristos

1. Nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat (1 Corinteni 11:8). Geneza 2:22 confirmă: "Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie" și ea este numită femeie pentru că a fost luată din om (Geneza 2:23).

 2. Bărbatul nu a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat (1 Corinteni 11:9). Geneza 2:18 confirmă: "Nu este bine ca omul să fie singur, am ssă- fac un ajutor potrivit" și "Dumnezeu a  adus-o la om." (Geneza 2:22)

3. Bărbatul este făcut după chipul și slava lui Dumnezeu, dar femeia este slava bărbatului (1 Corinteni 11:7). Geneza 1:27 confirmă: "Dumnezeu la creat pe om după chipul Său: în chipul lui Dumnezeu El la creat."  Faptul că bărbatul este capul femeii, ea este slava bărbatului.

Totodată, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei atunci când se roagă (1 Corinteni 11:10).

Mulți întreabă ce rol au îngerii în această învățătură? Apocalipsa 8:2-4 ne dovedește că rolul îngerilor este mediatorii între Dumnezeu și oameni; îngerii aduc rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu."Și am văzut pe cei șapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; și li s-au dat șapte trîmbițe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului, cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămîie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămîie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților."

1 Corinteni 11:5 ne învață că "orice femeie care se roagă cu capul dezvelit, își necinstește capul ei", așa dar, este biblic că o femeie care se necinstește pe ea însuși, își necinstește bărbatul (soțul), necinstește pe Hristos (capul bărbatului) și dezonorează pe Dumnezeu (capul lui Hristos).  

Capul acoperit nu este numai pentru femei căsătorite, chiar și pentru toate femeile necăsătorite, de asemenea, 1 Corinteni 11:11 confirmă: "În Domnul, femeia nu este fără bărbat, ci trebuie să se supună lui Dumnezeu, care are autoritate asupra ei." O femeie necăsătorita să nu trăiască cu impresia că este liberă să se roage cu capul descoperit. Ea trebuie să fie ascultătore de Dumnezeu,  să-L respecte și să-si acopere capul când se-nchină înaintea Lui!

CONCLUZIA: Ca un simbol de respect, de ascultare, și supunere față de Dumnezeu [și de bărbat], fiecare femeie trebuie să-și acopere capul când se roagă înaintea Dumnezeului Cel Sfânt pentru că El merită să fie lăudat, slăvit, închinat, iubit și ascultat așa cum se cuvine Lui.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/studii/157249/baticul-acoperirea-capului