Consecințele păcatului iertat
Autor: Dorina Madaras
Album: fara album
Categorie: Pacatul

(2 Samuel 12:1-25)

 Dacă păcatul este iertat, mai pot fi consecințe? DA! Dumnezeu este bun și iartă, este plin de milă și îndurare,  dar este și drept, de acea El nu șterge consecințele păcatului iertat! Toți trebuie să fim disciplinați de Părintele nostru!

 Există 3 tipuri de RĂU:

1.) Răul metafizic - duhurile rele

2.) Răul natural - dezastre și accidente

3.) Răul moral - PĂCAT - capacitate să discern între bine si rău, și alegem să facem răul. Toți îl facem și are consecințe totdeauna.

 Păcatul este călcarea voii lui Dumnezeu. Când păcătuim, noi defapt nu Îl ascultăm pe Dumnezeu și Îl disprețuim prin lipsa de respect față de El.  Când cercetăm 2 Samuel 12:1-25 atenți, putem învață o lecție extraordinară prin viață lui David care ni se aplică fiecăruia dintre noi credincioșii.

1.) ORICE PĂCAT TREBUIE CONFRUNTAT.

Niciodată să nu ascundem păcatul. Când păcatul este confruntat, atunci începe procesul spre iertare. Trebuie să iasă adevărul la suprafață. Trebuie să recunoaștem cănd ieșim din voia lui Dumnezeu și greșim, oricât de 'mică' ni sa părea greșeala.  (Verset 7-9)

2.) ORICE PĂCAT CONFRUNTAT TREBUIE MĂRTURISIT.

Mărturisirea este necesară pentru a dovedi lui Dumnezeu și oamenilor că am înțeles complexitatea vinei noastre. Mărturisirea ne va aduce eliberare. Păcatul care nu este confruntat și mărturisit la timp, declanșează un proces de infectare și distrugere care cu foarte mare greu poate fi oprit. (Verset 13)

3.) ORICE PĂCAT CONFRUNTAT și MĂRTURISIT POATE FI IERTAT ( în afară de hula împotriva Duhului Sfânt). 

Dumnezeu ne cunoaște inima, așa că totul depinde de noi dacă Dumnezeu ne va ierta sau nu! Putem fi iertați dar depinde de sinceritatea noastră și părerea de rău a păcatui și DACĂ ne străduim să nu mai repetăm păcătul.  Doar atunci sântem iertați DAR consecințele urmează. (Verset 13-14)

4.) ORICE PĂCAT CONFRUNTAT, MĂRTURISIT și IERTAT ARE CONSECINȚE.

Ca și copii a lui Dumnezeu, noi sântem salvați de la moarte pentru păcatele noastre din pricina răstignirii Domnului Isus. Sângele Lui ne-a spălat de orice păcat ca să nu mai gustăm din moarte ci viața veșnică. DAR, iertarea păcatelor nu anulează consecințele. Prețul iertării este a suporta consecințele păcatului.  Aceste se manifestă prin încercări de toate felurile directe sau indirecte, de durație scurtă sau lungă: boli, dureri, pierzări...etc Acest proces se numește Curățirea, când Dumnezeu ne curăță de petele murdare a păcatul și devenim mai curați și mai plăcuți Domnului. Curățirea nu se întâmplă doar odată și atât, ci Dumnezeu ne curăță o viață întreagă de acea vom avea încercări, suferințe și necazuri până la moarte. (Verset 14-23)

5.) DUPĂ CE CONSECINȚA ESTE PLĂTITĂ, URMEAZĂ RESTAURAREA.

După ce Dumnezeu ne-a trecut prun curățire, pe moment, El ne și restaurează. Adică, ne binecuvântează! Glorie Lui. (Verset 24-25)

Avem nevoie să medităm asupra acest lucru: dacă sântem în legământ cu Dumnezeu, păcatul săvârșit afectează nu numai pe acel ce păcătuiește, dar și pe cei din jur - familia, biserica, comunitatea. 

Să nu uităm, că Dumnezeu îngăduie consecințe pentru disciplinarea noastră și totodată pentru a ne salva la vreme. Și El merita toate mulțumirile noastre, că prin îndreptare noastră putem fi schimbați,  mai curați, și mai apropiați de  Domnul. 

Tatăl meu din ceruri, Îți multumesc pentru sângele Fiului Tău care ma spălat de toate păcatele mele și mai salvat de la moarte. Totodată, accept că pentru orice păcat este consecințe care trebuie să plătesc. Știu ca nu mă pedepsești pentru că L-ai pedepsit pe Fiul Tău în locul meu, de acea Îți mulțumesc pentru disciplinarea Ta pentru că am nevoie de ea și cred din tot sufletul că nu Îmi vrei răul, ci dorești să mă îndrepți, să mă cureți să fiu mai curată așa cum Îți place Ție ca să mă apropiu de Tine mai mult, pentru că mă IUBEȘTI!  Curățește-Mă Doamne și dă-mi putere și credința să trec biruitoare prin orice încercare! În numele Domnului Îți multumesc! Amin! Domnul să vă binecuvânteze!

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/studii/157247/consecintele-pacatului-iertat