Cununa de spini
Autor: Dorina Madaras
Album: fara album
Categorie: Suferinta

Pentru a înțelege imaginea completă a răstignirii Domnului Isus, trebuie să citim perspectiva lui Apostolul Ioan, împreună cu altealte trei mărturi din Matei 27, Marcu 15, și Luca 23. Fiecare scriitor adaugă detalii semnificative, dar fiecare are același mesaj: Domnul Isus Hristos a murit pe cruce, ca să se împlinească profeția din Vechiul Testament (Isaia 53), că să putem fi iertați de păcatele noastre, să nu fim pedepsiți cu moartea și să fim oferiți mântuire, adică viața veșnică prin Isus Hristos! 

 După ce a fost judecat pe nedrept și condamnat la moarte, Domnul Isus a fost biciuit, batjocorit, scuipat, lovit în cap și înainte de-a fi răstignit, soldații romani au "împletit o cunună de spini pe care I-au pus-o pe cap și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenunchiau înaintea Lui, își băteau joc de El  și ziceau: "Plecăciune, Împăratul iudeilor!" (Matei 27:29 și Ioan 19: 2-3)

Fără nici o îndoială, purtând această cununa de spini ar fi fost extrem de dureros, dar cununa de spini reprezentă mai mult bătaia de joc decât durere. Aici este vorba de "Împăratul iudeilor" care a fost maltratat, a fost bătut, scuipat și batjocorit de soldații romani. Cununa de spini reprezintă finalizarea de batjocura lor față de Domnul Isus, luând un simbol al regalității și măreție, o cunună, și o haină regală, haină stacojie, și transformându-le în ceva dureros și degradant!

 Pentru noi credincioșii născuți din nou, cununa de spini este un memento de 2 lucruri:

(1) Isus Hristos a fost, este și va fi  pentru totdeauna Împărat! Într-o zi, orice genunchi din întregul univers se va pleca înaintea Lui (Romani 14:11) pentru că este "Împărat al împăraților și Domn al domnilor" (Apoc 19:16). Aceasta bătaie de joc, a fost, de fapt, o imagine de cele două roluri a lui Isus Hristos:

(a) un slujitor suferind (Isaia 53)

(b) un Mesia-Împărat biruitor (Apoc 19)

(2) Domnul Isus a fost dispus să îndure durerea, batjocurile, și rușinea pentru păcatele noastre, pentru  mântuirea noastră. Cununa de spini și suferința care au mers mână-n mână, sunt de mult îndeplinite, și acum Domnul Isus a primit cununa de care El este într-adevăr vrednic. " Dar pe Acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, Îl vedem "încununat cu slavă și cu cinste" din pricina morții pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți." (Evrei 2:9)

Harul minunat a lui Dumnezeu pentru noi, la îndrumat pe Domnul Isus Hristos să sufere amarnic și să moară pentru toți cei care crede în El și se pocăiesc. Domnul Isus nu a venit în lume să obțină un post în politică, nici să fie judecător, ci să sufere și să moară in locul nostru, ca noi să nu gustăm moartea, ci să fim iertați, schimbați și mântuiți prin sângele Lui, și să avem viața veșnică (Ioan 3:18). "Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor." (Evrei 2:10)

Mai există și un alt simbol extraordinar în cea ce privește cununa de spini. Când Adam și Eva a păcătuit, păcatul lor a adus răul și un blestem asupra lumii "... blestemat este acum pământul din pricina ta."  O parte din blestemul asupra omenirii a fost..." Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, SPINI și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp."(Geneza 3: 17-18)

 Soldații romani au luat în necunoștință, un obiect blestemat (spini) și la modelat într-o cunună pentru Acel care avea să ne elibereaze de acest blestem!  " Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: 'Blestemat e oricine este atârnat pe lemn' "(Galateni 3:13).

Isus Hristos, în jertfa Sa perfectă & ispășitoare ne-a eliberat de blestemul păcatului, și spinul este simbolul păcatului! Deși soldații romani a folosit cununa de spini cu scopul să-și bătă joc de Domnul, cununa de spini a fost, de fapt, un simbol extraordinar de perfect, reprezentând cine este Domnul Isus și ceea ce El a venit să realizeze !

 Dumnezeu este vrednic de toată slava, gloria și onoarea pentrucă și-a sacrificat cea mai prețioasă avere, pe singurul Său Fiul care ne-a salvat de la moarte și azi ne oferă viața veșnică! Pentru aceasta dragoste nemărginită, El merită ascultat, iubit, respectat și glorificat în veci de veci! AMIN! Harul, îndurarea și pacea să fie cu noi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! Amin! Domnul să vă binecuvânteze!

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/studii/157244/cununa-de-spini