Pe ce scaun stai la Cina Domnului?
Autor: Huțan Iosif
Album: Masa Domnului
Categorie: Cina Domnului

Din punct de vedere fizic la Cina cea de taină Mântuitorul împreună cu ucenicii au stat pe jos, după obiceiul evreiesc. Din punct de vedere spiritual, la Masa Domnului trebuie să stai pe scaun. Biblia vorbește despre mai multe scaune:

 

  • Scaunul de domnie al Domnului (Psalmii 47:8 "Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt. "). Este locul Celui Preasfânt! Nu poti să te așezi pe scaunul de domnie al Domnului. El domnește, El este Domn!.. La Cina Domnului, să ne aducem aminte că Isus trebuie să domnească în toată viața noastră.. Mulți domni există pe acest pământ. Mulți vor să domnească chiar și în biserici. Alții doresc să domnească ideile lor, încredințările lor. Nu vă mirați că au apărut atât de multe lucruri străine la Cina Domnului. Acolo unde domnesc ideile unora și nu domnește Isus, nu este Masa Domnului! La Masa Domnului trebuie să domneasca Hristos!
  • Scaunul de judecată (2 Corinteni 5:10 "Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. ") Există și acest scaun la Masa Domnului.. Hristos stă pe acest scaun, și ne aduce aminte de binele și răul făcut. Cum te apropii de Cina Domnului? Acest scaun nu este pentru toți: (1 Corinteni 11:31 "Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. "). Bine ar fi să ne cercetăm înainte de Cina Domnului, bine ar fi să ne judecăm singuri înainte de împărtășire. Scaunul de judecată este pentru cei ce nu se cercetează, cei ce dorm, cei ce nu deosebesc trupul Domnului. Pregătirea pentru Cina Domnului se face începând cu o lună înainte de Masa Domnului, și continuă până la următoarea data a împărtășirii. NU se face pregătire doar cu 3 zile înainte, ci cu 30 de zile înainte dacă vreți.. Oricând să fim gata să stăm la Masa Domnului! Judecă-te dacă nu ai luat Cina Domnului de atâta vreme. Unii sunt fricoși față de Cina Domnului. Altora nu le pasă. Alții nu s-au împărtășit de multă vreme. Cel ce se împărtășește în mod corect, are viață din Dumnezeu și are făgăduința învierii (Ioan 6:54). Cei morți nu pot avea vedenii cerești, nu pot proroci, nu pot cânta, nu pot lăuda pe Dumnezeu (Psalmul 30:9) nu pot misiona, nu pot boteza, nu pot predica. Sau dacă predică, predică spre osânda lor. Sau dacă aduc o jertfă, Dumnezeu nu privește cu îndurare spre ei, nici spre jertfă.  Cei ce se împărtășesc pot să laude pe Domnul, pot fi vindecați, pot avea profeții, sunt mântuiți prin credință. 
  • Scaunul celor batjocoritori (Psalmii 1:1 "Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! ") Este scaunul celor ce batjocoresc: ce nu cunosc (Iuda 1:10), numele creștinilor (Iacov 2:7), și cel mai grav este că ei batjocoresc și pe Fiul lui Dumnezeu (Evrei 10:29). Întotdeauna se vor găsi la Cina Domnului astfel de oameni batjocoritori; să nu ne tulburăm din pricina lor! Nu vă tulburați înainte de Cina Domnului! Nu vă tulburați la Cina Domnului! Nu vă tulburați după Cina Domnului! Căutați să mențineți atmosfera de Cină.. La evrei cina era masa care conta cel mai mult pentru ei. Nu trebuia să lipsească nimeni de la cină nici măcar robii. Era un moment unic. Cum s-ar simți o mamă când vede la masa care a pregătit-o cu atâta dragoste cum o parte din copii mănâncă iar restul nu se ating de mâncare? Mult mai trist este și Dumnezeu când vede că nu te împărtășești la Cina Lui. Ferește-te de batjocoritori. Ei vin la tine și spun: ”Te face eu să nu iei Cina Domnului” sau ”Cum o să iei Cina Domnului în asemenea situație?”. Cei ce te descurajează pe nedrept fac parte din ceata batjocoritorilor. (Proverbele 22:10 "Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. ")
  • Scaunul harului (Evrei 4:16 "Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. ") Este scaunul pe care trebuie să stai la Masa Domnului.. Este locul unde înțelegi cel mai bine taina Cinei Domnului. Da, este o taină. Și cu cât mai mult stai la Masa Domnului și cât mai mult te apropii de Dumnezeu înțelegi mai mult ce înseamna Cina cea de Taină. Poți găsi adevăratul har la Cina Domnului. Te poate cerceta Dumnezeu de fiecare data mai deosebit. Poți să simți prezența Duhului Sfânt mai deosebit, mai aproape, mai copleșitoare. Este un scaun la Masa Domnului pe care trebuie să stai. Ucenicul Domnului Isus, Ioan, era așezat jos la Cina Domnului, stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului. Ce HAR! Să poți auzi cum bate inima Mântuitorului. Astăzi noi avem alt har – nu putem auzi cum bate inima Mântuitorului, nu putem să-L vedem față în față, dar avem pe Duhul Sfânt ce este în noi. Și mai mult! Avem o nădejde vie că într-o zi vom sta în Cer la Masa Domnului! Acolo îl vom vedea față în față, acolo vom avea răspunsul la toate întrebările noastre. Acolo este Dumnezeu.

Autor: Huțan Iosif

Sursa: https://predicascrisa.wordpress.com/h/hutan-iosif/pe-ce-scaun-stai-la-cina-domnului

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/studii/156267/pe-ce-scaun-stai-la-cina-domnului