Drumul spre cer
Autor: Bobu Veronica
Album: Izvoare limpezi
Categorie: Incurajare
Drumul spre cer e tot mai anevoios,
Vânt şi ploi îți bat în cale
Dar tu, bizuieşte-te pe Hristos
Căci cu El vei sfârşi a Sa cale.

Treaptă cu treaptă să urci în sus
Cu steagul biruinței fluturând
C-ai biruit în Numele lui Isus
Şi-ai înaintat cu mult avânt.

Nu ți-a fost ruşine să porți nume de creştin
Dovedind prin vorbă şi prin faptă.
Cu mulțumiri, tu ai învins,
Primind a Domnului răsplată.

Mult nu mai este şi vom păşi
Pe malul celălalt al Iordanului.
Cu bucurie vom primi
Cununa din mâna Împăratului.

Vom uita pământul şi suferința
Căci am primit din mâna Lui biruinţa,
Vom saluta pe toți din vale
Ne vom îndrepta în țara plină de splendoare.

Frumusețile sunt de nedescris
Sus, în al nostru Paradis
Căci Domnul e Împărat -
Ce pentru noi a fost 'junghiat.

Mărire şi glorie! Osana!
I se cuvine sfântului Miel.
Cu multă adorare să-L lăudăm
Pe scumpul nostru Emanuel.

Amin.

Bobu Veronica, 4 august 2016.
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/152706/drumul-spre-cer