Ce învățăm de la Intrarea Triumfală?
Autor: LIVIU AVASILOAI
Album: Paşte
Categorie: Atentionari si Sfaturi

CE ÎNVĂŢĂM DE LA INTRAREA TRIUMFALĂ?

Luca 19:28-38

INTRO

Evenimentul acesta este foarte bine cunoscut de către creştinătate. Este începutul „Săptămânii celei Mari” – cum o numesc oamenii, a săptămânii patimilor lui Isus Hristos. În duminica aceea dis-de-dimineaţă, Isus „şi-a îndreptat faţa” pentru a doua oară spre Ierusalim  (Luca 9:51) – hotărât să meargă până la capăt în pilda de iubire pentru Tatăl şi de împlinire a LUCRĂRII PENTRU CARE A VENIT.

De fiecare dată privind la acest eveniment, încercăm să găsim ceva care să ne fie de folos în cunoaşterea Domnului, în apropierea noastră de El.

Care sunt lucrurile pe care le putem noi întipări în mintea şi inima noastră?

 

I.             ESTE TIMPUL CA BISERICA (UCENICII) SĂ STRIGE. – vers. 37-38

Când Isus a întrat în Ierusalim, entuziaştii au început să strige, dar au fost şi unii care s-au deranjat. Astăzi tot mai mulţi sunt deranjaţi:

-          închinarea este prea tare

-          rugăciunea în comun deranjează

Tot mai mult sunt cei care strigă: „Spune-le să tacă!”

Un copil al lui DUMNEZEU nu trebuie să tacă, ci trebuie să vorbească despre cel în care cred!!! Tot mai mulţi spun că în biserică trebuie să se audă CORUL BOCITORILOR, să fie linişte de mormânt şi să se verse lacrimi. Toate acestea sunt bune: este o vreme când trebuie să plângi înaintea Domnului, este o vreme când trebuie să taci înaintea Domnului, DAR CASA DOMNULUI ESTE PRIN EXCELENŢĂ O ODAIE DE NUNTĂ!!!

 

A.    Biserica trebuie să strige „OSANA” – Isus mântuieşte, Isus salvează – Matei 21:9

Matei 21:9  Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana Fiul lui David!”

1.      Biserica trebuie să strige adevărul: Cel ce mântuieşte este Isus, Marele Împărat, Domnul Domnilor, singurul care poate să mântuiască.

a)      Există tendinţa tot mai puternică de a se spune că totul este o apă şi un pământ, că toate religiile sunt bune, că orice cale duce la DUMNEZEU.

b)      Este timpul ca Biserica să strige: NUMAI Isus mântuieşte, numai Isus salvează!

Fapte 4:12  În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Isaia 42:8  Eu Sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.”

c)      Nu există nici un alt sfânt, ba chiar nici un alt Isus, decât acest Isus care poate să mântuiască, iar biserica trebuie să strige lucrul acesta în gura mare:

Fapte 2:32  Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi Suntem martori ai lui.

Fapte 5:31  Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

-          nu există o altă Cale, nu există o altă Uşă, nu există un alt Mântuitor, nu există un alt Mijlocitor decât ACEST Isus!!!

 

B.     Biserica trebuie să strige „ÎMPĂRATUL Isus VINE!” – Luca 19:38a

Luca 19:38  Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!”

1.      Cine spune astăzi că Isus vine este batjocorit, împroşcat cu ocară:

2 Petru 3:3-4  Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”

a) Domnul vine pentru că starea lumii cere venirea Lui

- toate veştile sunt rele.

- oamenii se trudesc să facă răul.

Ieremia 9:5  Se trag pe sfoară unii pe alţii, şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă, şi se trudesc să facă rău.”

- toate gândurile sunt îndreptate spre rău

Geneza 6:5  Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

b) Domnul vine pentru că condiţiile naturale vestesc venirea Lui

- Tsunami, ciume (gripa aviară), inundaţii, etc.

c) Domnul vine pentru că de 2000 de ani Biserica şi Duhul Sfânt se roagă şi spune: „VINO, DOAMNE ISUSE!”

 

C.    Biserica trebuie să strige: „Împărăţia lui Israel vine!” – Marcu 11:10

Marcu 11:10  Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David!

1.      Vestea aceasta va umple de spaimă pe toţi anti-semiţii, pe toţi teroriştii care încearcă să omoare pe evrei.

Numeri 24:8-9  … Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta, şi blestemat să fie oricine te va blestema!”

Psalmi 122:6  Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă.

2.      Biserica trebuie să se roage pentru Ierusalim, trebuie să plângă atunci când un copil al lui Israel este omorât!

 

II.          ESTE TIMPUL CA BISERICA (UCENICII) SĂ DEA. – vers. 33-35a

Stăpânii măgăruşului locuiau sigur ori în Betfaghe, ori în Betania. Ei au dat măgăruşul pentru că au ştiut că cel ce-l cere este Domnul. Nu au pus întrebări suplimentare:

-          Pentru cât timp are nevoie de el?

-          Cât de departe va merge?

-          Va fi hrănit şi adăpat, îngrijit cum trebuie?

-          Îl veţi aduce înapoi?

-          Semnaţi întâi „Contractul de închiriere”!

 

A.    Adevăraţii ucenici sunt gata să dea ce are Domnului.

1.      Măgăruşul era preţios

-          Căra poveri.

-          Era folosit la transport – nu existau maşini

-          Era folosit la lucrul pământului

2.      Dă ce ai Domnului fără să eziţi nici o clipă –CEL CARE ARE NEVOIE ESTE ÎMPĂRATUL!!!

-          Lui Moise i s-a cerut toiagul

-          Rahav a dat un colţ în acoperişul casei

-          David a dat praştia.

-          Văduva din Sarepta a dat uleiul şi făina lui Ilie.

-          Femeia sunamită a dat o cameră lui Elisei.

-          Văduva a dat ultimii doi bănuţi.

-          Băieţelul a dat cinci pâini şi doi peşti.

-          Creştinii din prima biserică aveau totul de obşte.

 

B.     Adevăraţii ucenici ştiu că tot ce au este al Domnului.

1 Corinteni 4:7  Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?

 

C.    Adevăraţii ucenici ştiu că valoarea creşte atunci când totul este pus în mâna Domnului.

-    Măgăruşul era valoros, însă valoarea lui a crescut:

-          Măgăruşul a împlinit o profeţie.

-          A purtat în spate pe Creatorul Universului.

-          Timp de 2000 de ani s-a vorbit şi încă se mai vorbeşte despre măgăruş şi despre stăpânii lui, la fel cum se vorbeşte despre Maria.

Marcu 14:9  Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

  

III.       ESTE TIMPUL CA BISERICA (UCENICII) SĂ SE CERCETEZE.

Au fost patru grupuri de oameni:

  1. Împotrivitorii –Spune-le să tacă!

Psalmi 58:1  Oare, tăcând, faceţi voi dreptate?

  1. Indiferenţii
  2. Entuziaştii – urmează mulţimea, dar niciodată nu se dedică.
  3. Ucenicii – Ştiu că cel ce vine este Domnul şi sunt gata:

-         Să dea ce li se cere!

-          Să meargă unde sunt trimişi!

-          Să facă ce este nevoie!

 

 

TU DIN CARE GRUP FACI PARTE???

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/predici/149094/ce-invatam-de-la-intrarea-triumfala