Mantuirea - darul lui Dumnezeu (2)
Autor: Edward Heppenstall
Album: Dumnezeu m-a găsit
Categorie: Diverse

   „Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate” (Apocalipsa 22:14)

    Textul acesta vorbește despre pregătirea specială de care avem nevoie pentru viața în Cetatea cerească, pentru viața pe noul pămînt. De la cei care vor să intre în această cetate, se așteaptă un anumit tip de viață. „Dar0 noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pămînt nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană (curați), fă ră vină și în pace” (2 Petru 3:13.14).

   Cînd primim darul neprihănirii Domnului Hristos, arătăm că dorim să trăim în neprihănire. Arătăm că vrem să trăim ca El, prin puterea Duhului Sfînt. Cînd primim darul eliberării de condamnarea păcatului și de pedeapsa cu moartea, arătăm că stăm alături de Hristos în ura Sa față de păcat și în condamnarea păcatului. Noi nu suntem singuri în lucrarea de ducere pînă la capăt a mîntuirii noastre. Îl avem pe El. Darul neprihănirii lui Hristos este garanția rezolvării problemei păcatului ăn viețile noastre.

   Pentru noi, creștinii care trăim acum pe pămînt, lucrul acesta este deosebit de important. Acum este timpul de pregătire pentru viața viitoare de pe noul pămînt. Viața de aici este perioada de formare pentru viața de dincolo. Acesta este rolul ascultării noastre. Existența noastră aici are o însemnătate uriașă. Este adevărat că nu putem obține dreptul de a intra în Împărăția cerului pe baza ascultării noastre, fiindcă dreptul acesta a fost deja cîștigat de Domnul Hristos. Însă ascultarea este dovada că am intrat în posesia acestui drept.

   Pentru a practica medicina, este necesară o pregătire adecvată. Obiectivul acestei profesii este de a-i face sănătoși pe cei bolnavi. De asemenea, pentru a fi un profesor, este nevoie de o pregătire corespunzătoare. Obictivul este acela de a le oferi elevilor o bună educați și de a-i instrui pentru meseria pe care o vor alege. Obiectivul lucrării de mîntuirii  este pregătirea noastră pentru viața trăită în armonie cu Dumnezeu , pentru viața pe noul pămînt.

   Faptele de ascultare nu ne aduc niciun merit. Dumnezeu nu ne oferă viața veșnică în baza lor. Totuși ascultarea din viața aceasta este începutul vieții veșnice.

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/devotionale/140297/mantuirea-darul-lui-dumnezeu-2