A început necazul mare....
Autor: Florența Sărmășan
Album: Domnul vine!
Categorie: Trezire si veghere
A început necazul mare


A început necazul mare
Cu toți să fim chibzuiți.
Stări de groază și teroare,
Să fim dârji și pregătiți.

De Isus să fim conduși
Ținta noastră, El să fie
Să nu ne lăsăm răpuși
În drumul spre veșnicie.

Se cutremură pământul
Catastrofe-s zi de zi,
Satan aleargă ca și vântul
Să poată tot, nimici,

Vieți și bunuri, ce-s trudite
De omul bun, muncitor
Le vrea în foc mistuite,
El, nu renunță ușor.

Vrea trădări și suferință,
Fapte rele, fel de fel,
Lucruri, fără chibzuință
Dar noi, să avem un țel.

Să ne încredem cu putere
Căci Domnul e cel mai tare
Slava Lui, nicicând nu piere
El e veșnic, sfânt și mare.

Cu tărie să strigăm
Domnul să ne învrednicească
Și cu răul să luptăm
Cu ispita, diavolească

Să răzbim distrugătorul
Care moartea, ne dorește
Să-L urmăm pe Salvatorul
Care ne călăuzește,

Pas cu pas, înspre pieire
Lumea se îndreaptă mereu,
Necaz şi nenorocire...
E din ce în ce, mai greu...

Și sfârșitul va veni
Sus pe nori, Isus apare
Pe cei drepți Îi va răpi
Prin El, vom avea salvare!

Amin

Câmpia Turzii, 28 februarie 2015
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/135191/a-inceput-necazul-mare