Laudă inimă pe Domnul!
Autor: Dan Viorica
Album: Bobite de roua
Categorie: Lauda si inchinare
LAUDA INIMA PE DOMNUL!

*
Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Și fă-L popoarelor lumii de cunoscut.
Laudă inima mea pe Domnul și nu uita:
Numele Lui Sfânt, e veșnicul Tău scut.

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Laudă-L pe Domnul, Pe Cel Preaînalt.
Proslăvește-L inimă pe Domnul și nu uita:
În Numele Lui, fericirile tresalt'.

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Laudă-L pe Domnul, Mielul jertfit.
Laudă inima mea pe Domnul și nu uita:
Isus, mult prea mult ne-a iubit!

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Laudă-L pe Isus, căci e îndurător.
Proslăvește-L inimă pe Domnul și nu uita:
Isus, e singurul tău Mântuitor.

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Mărturisește-L pe întinderea pământului.
Laudă inima mea pe Domnul și nu uita:
Căci în veac, ţine îndurarea Lui.

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Slava I se cuvine, să-L Preamărim.
Proslăvește-L inimă pe Domnul și nu uita:
I se cuvine, veșnic să-I mulțumim. . .

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreția Sa.
Să răsune cântarea pe strune cereşti,
Laudă inima mea pe Domnul și nu uita:
Zi de zi pentru viața ta să-I mulțumești.

Laudă inimă pe Domnul, laudă Măreţia Sa.
Căci El e al durerilor tale, alin.
Proslăvește-L inimă pe Domnul și nu uita:
Mulțumiri şi Osanale, Lui I se cuvin.

AMIN
Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/poezii/131743/lauda-inima-pe-domnul