Dumnezeu tatal cu inima de mama
Autor: Marian Condrat
Album: Să învăţăm de la alţii
Categorie: Evanghelizare

Dumnezeu Tatăl cu inima de mamă

Geneza 1:27 - Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Isaia 49: 15, 16 - Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pîntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mînile Mele, şi zidurile tale sînt totdeauna înaintea ochilor Mei!

1. Mîngâie ca o mamă:

· Isaia 66:13, 14 - Cum mîngîie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi mîngîiaţi în Ierusalim!Şi cînd veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, şi oasele voastre vor prinde putere ca iarba.“ - Domnul Îşi va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I simtă mînia.

2. Se luptă ca o mamă:

· Osea 13:8 -  Mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfîşii învelişul inimii; îi înghit pe dată ca un leu, şi fiarele cîmpului îi vor face bucăţi.

· Susanna Wesley – mamă a 17 copii – John şi Charles , se ruga o oră în fiecare zi pentru copii

3. Îngrijeşte ca o mamă:

· Matei 23:37 - Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt aripi, şi n-aţi vrut!

4. Caută ca o mamă:

· Luca 15:8-10 - Sau care femeie, dacă are zece lei (Greceşte: drahme.) de argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, şi nu caută cu băgare de seamă pînă cînd îl găseşte?După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei, şi zice: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul, pe care-l pierdusem.» Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.“

5. Oferă siguranţă ca o mamă:

· Psalmul 131:2, 3 - Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit, ca un copil înţercat, care stă lîngă mamă-sa;da, sufletul meu este ca un copil înţercat. Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele,de acum şi pînă în veac!

6. Iubeşte ca o mamă:

· Isaia 49:15, 16 - Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pîntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mînile Mele, şi zidurile tale sînt totdeauna înaintea ochilor Mei!

· Cutremurul din provincia Sinhuan, China, agentia de stiri Xinhuan

· My dear, if you survive, please remember I love you!!!

 

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/109175/dumnezeu-tatal-cu-inima-de-mama