Ştiu, am comoară în cer! (Too Much To Gain To Lose) Dottie Rambo - Traducere RO V1 C V2 C S C [V1] Mult timp am mers pe cale Şi multe lupte am dus Adeseori cu lacrimi pe faţă Prin neguri am fost condus. [C] De-atâtea ori am privit apusul zilei Păşind pe drumul greoi şi lung Ştiu, am comoară în cer pentru vecie La Isus când am s-ajung! [V2] Prin văi pustii-n primejdii O cale dreaptă-am urmat Chiar şi atunci când n-aveam nici apă Deloc nu m-am resemnat. [S] Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. (Romani 8:18)