Este-un râu (Crimson River) Mack Taunton - Traducere RO V1 C V2 C V3 C S C [V1] Este-un râu de veacuri revărsat Din Isus crucificat Din rana Lui izvor de sânge-a curs Jertfa scump-a Mielului Isus. [C] Sânge sfânt, scump şi curat Spală azi orice păcat E nespus de preţuit Viaţă-n dar ne-a dăruit. [V2] Peste vremi, acest râu nesecat Ne-a adus harul bogat Şi-n locul meu Isus a suferit Şi salvarea, El mi-a dăruit. [V3] Cu Isus voi fi în veşnicii Îl slăvesc în orice zi Prin sânge sfânt am fost de El iubit Cu puterea ce m-a mântuit. [S] Şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. (1 Ioan 1:7b)