Azi la cina cea de taină Carmen Prodan V1 C V2 C V3 C V4 C [V1] Azi la cina cea de taină, Cu toţi ne-am adunat. Ca să-L preamărim pe Domnul Care ne-a salvat. [C] Şi pentru mine a suferit, Şi pentru tine El S-a jertfit, Oh, de-am pricepe cu-adevărat Cât ne-a iubit! [V2] Ne-amintim de spinii care, Fruntea I-au brăzdat. Pentru noi atâtea chinuri, Domnul a-ndurat. [V3] Preţuim noi oare harul, Care ni s-a dat. Sau trăim în nepăsare, Pofte şi păcat. [V4] Să venim ca şi tâlharul, Înaintea Lui. Implorând cât se mai poate, Mila Domnului.