Doar pe Tine Doamne Te am Anonim V1 C [V1] Doar pe Tine, Doamne, Te am Pe pământ şi în cer, Plăcerea mea e în Tin’ De multe ori, Îndoieli eu am avut, Dar un adevăr, Eu totdeauna voi şti: [C] /: Tăria mea e Domnul, Puterea mea e Domnul, Sprijinul meu e Domnul, Moştenirea mea în veci :/ E doar El.