Al Iudeii Împărat Gabi Ilut V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 [V1] Al Iudeii Împărat Într-o zi porunc-a dat /: Ca la locul de născare Să se-nscrie fiecare O minune. :/ [V2] Merse Iosif să se-nscrie Şi el cu a sa soţie /: De la el din Galileea În Viflaim, în Iudea O minune :/ [V3] Acolo dac-au sosit Mamei ceasul i-a venit /: Ca să-L nască pe Isus Caută loc în jos şi-n sus O minune :/ [V4] În zadar caută-n cetate Case, hanuri pline-s toate /: Lângă Viflaim afară Într-un staul vechi intrară O minune :/ [V5] Acolo Maria jos Naşte pe Isus Hristos /: Dup-aceea l-a-nfăşat Şi în iesle l-a culcat O minune :/ [V6] Pe un deal păstori şedeau Noaptea oile-şi păzeau /: Şi cum stau, din slavă , iată Că un înger li se-arată O minune :/ [V7] Faţa lui când o zăresc Toţi de spaimă-ncremenesc /: Iar al Domnului trimis Nu vă-spăimântaţi, le-a zis O minune :/ [V8] Vă aduc o bucurie Vesel azi tot omul fie /: Saltă fericit poporul S-a născut Mântuitorul O minune :/