Jos în Via Dolorosa Dana Oprea V1 C V2 C T [V1] Jos în Via Dolorosa, Ierusalim neuitat, Pe străduțele înguste, cu soldați, Mulțimea fremăta ca să-L vadă pe Isus Cel condamnat. Sângerând de lovituri, urcă dealul Golgotei Iar pe frunte spinii cruzi brăzdau adânc Pas cu pas, Isus zdrobea disprețul Celor ce L-au răstignit. [C] Jos în Via Dolorosa Drumul greu de suferinţi Ca un Miel dus la junghiere a pătimit, Alegând acest destin din dragoste pentru min' și tin'. [V2] Înspre drumul de durere Stau privind ades și eu Cum Isus sub crucea grea e-n locul meu. El a fost crucificat și-n palma Sa iertarea mi-a săpat. În Via Dolorosa, drumul greu de suferinţi [T] Şi Sângele ce-a curs Spălând păcatul meu Îmi pregăteşte loc În noul Ierusalim.